Skip to main content

Research Week 2023

Posterkonkurrence for ph.d.-studerende fra Klinisk Institut

Mandag den 30. oktober 2023 bliver der i forbindelse med Research Week afholdt posterkonkurrence for ph.d.-studerende fra Klinisk Institut

Der vil blive afholdt en posterkonkurrence for ph.d.-studerende fra Klinisk Institut i forbindelse med starten af Research Week på OUH/SDU mandag den 30. oktober 2023, og der vil senere samme dag blive uddelt en pris for bedste poster inklusive et rejselegat på 5000 kr. 

Selve postersessionen vil foregå som del af eftermiddagsprogrammet mellem kl. 13 og 18, og deltagere skal ophænge deres postere inden kl. 13 og have mulighed for at være til stede ved posteren under kaffepausen, der forventes at ligge omkring kl. 14:30.

Posteren må gerne tidligere have været præsenteret på konferencer eller lignende, og må være både på dansk og på engelsk. 

Meld dig til

Ønsker du at deltage i posterkonkurrencen, send en e-mail med navn og forskningsgruppe til Sören Möller på mail: moeller@health.sdu.dk senest 11. oktober 2023.

Redaktionen afsluttet: 25.08.2023