Skip to main content
Ph.d.-skolen

Ph.d.-studerende kan optjene ekstra ECTS-point grundet Corona-situationen

Nye muligheder for Ph.d.-studerende der har problemer med at opnå 30 ECTS-points grundet COVID19.

Nogle Ph.d.-studerende har grundet COVID19-situationen fået udfordringer med at opnå de 30 obligatoriske ECTS. Ph.d.-skolen forsøger at løse dette ved at finde relevante kurser og lave omplaceringer, så dem der står overfor indlevering, får en kursusplads på bekostning af dem, som har længere tid tilbage af deres indskrivning.

Ph.d.-skolen har nødløsninger klar

Som nødløsning har Ph.d.-skolen åbnet en midlertidig mulighed for opnåelse af yderligere ECTS ved kongresdeltagelse. Det gælder kun de ph.d.-studerende, som har mindre end 6 måneder tilbage inden indlevering af deres afhandling. Vi tillader således, at man ved almindelig (ikke nødvendigvis aktiv) kongresdeltagelse i løbet indskrivningsperioden (både web og fysisk) kan supplere med op til 4 ECTS ud over de ECTS der i forvejen kan opnås ved aktiv kongresdeltagelse.

Da kurserne er et meget væsentligt element i ph.d.-uddannelsen, vil vi helst hjælpe med at finde hurtige relevante kurser ved at foretage omrokeringer mm. fremfor at tildele ECTS for almindelig kongresdeltagelse.

Mere information på Ph.d.-skolens hjemmeside

Du kan finde mere information på Ph.d.-skolens hjemmeside under fanebladet ”Are PhD courses cancelled or postponed”.

Er du løbet ind i ovenstående problematik, skal du hurtigst muligt henvende dig til Ph.d.-skolens sekretariat. Så kan I sammen finde den mest optimale løsning for dig.

 
Kontakt Ph.d.-skolen

Har du udfordringer med at opnå de 30 obligatoriske ECTS grundet COVID19?

Kontakt Ph.d.-skolen her

Redaktionen afsluttet: 22.02.2021