Skip to main content
Optag 2021

SDU aflyser igen i 2021 de fagspecifikke tests i forbindelse med optag på kvote 2

SDU vil således alene vurdere og optage kvote 2 ansøgere efter uniTESTEN, som det også var tilfældet i foråret 2020 under nedlukningen af universitetet.

Mange ansøgere til kvote 2 betyder ændring i proceduren for optag

SDU har haft en stor søgning til kvote 2 og er aktuelt i gang med at gennemføre det testbaserede optag i form af uniTESTEN, som alle ansøgerne skal igennem. Her i foråret 2021 monitorerer SDU selv ansøgerne til uniTESTEN, hvilket kræver ganske mange ressourcer i både Fællesområdet og på fakulteterne. Det kommer samtidigt med, at universitetet er i en genåbningsproces efter påske.
 
I lyset af det store arbejdspres forbundet med den store søgning, SDU’s monitorering af UNI-testen og den aktuelle genåbning af universitetet har SDU’s direktion den 8. april 2021 besluttet, at SDU ikke gennemfører de fagspecifikke tests i foråret 2021. SDU vil således alene vurdere og optage kvote 2 ansøgere efter uniTESTEN, som det også var tilfældet i foråret 2020 under nedlukningen/genåbningen af universitetet. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til processen, kan der rettes henvendelse til studiechef Annette Lund eller prodekanen for uddannelse på det enkelte fakultet.

Redaktionen afsluttet: 09.04.2021