Skip to main content

Opmærksomhed vedr. anskaffelser af forsyninger og varer

Nedlukning af SDU har også betydning for forsyning og varer. Der er for eksempel minimumbemanding på SDU Post og Logistik

Udbudskontoret, Økonomiservice SDU gør opmærksom på, at SDU i forbindelse med COVID-19 og nedlukning af universitetet kun opretholder særligt kritiske funktioner. Disse kritiske funktioner omfatter funktioner og opgaver, hvor der er tale risiko for menneskeliv, dyreliv, tab af uerstattelig forskningsdata, kritiske IT funktioner eller infrastruktur. Forsyninger og varer til disse kritiske funktioner er en prioritet på nuværende tidspunkt.

Der er minimum bemanding på SDU Post og Logistik – dvs. at de ikke kan bringe pakker ud. Du skal derfor selv være opmærksom på følgende:

  • Hvis du har bestilt varer til funktioner, som ikke er defineret som kritiske, skal du kontakte leverandøren om evt. udsættelse af levering. Hvis ikke du gør noget venter pakken på dig indtil du kommer tilbage på arbejde.
  • Hvis du har bestilt varer til kritiske funktioner, skal du kontakte leverandøren for at sikre at din ordre er modtaget og ekspederes. Vi ser flere leverandører som standser deres ordrebehandling med mindre de får andet at vide.
  • Kontakt SDU post og logistik Pia Hjort pih@sdu.dk, hvis du har bestilt varer som er let uopsættelige f.eks. let fordærvelig, kølevarer eller forskningsprøver.

OBS! Du skal være opmærksom på, at SDU ikke accepterer hjemmelevering i tilfælde af, at leverandøren tilbyder dette.

Redaktionen afsluttet: 17.03.2020