Skip to main content
Oplysningskampagne

Oplysningskampagne om sundhedsdata

Sundhedsdatastyrelsen har i dette efterår lanceret en oplysningskampagne om sundhedsdata

Målet med kampagnen er at give danskerne indblik i, hvordan deres sundhedsdata bruges, og hvordan de bidrager til at skabe et godt og effektivt sundhedsvæsen. 

Det er vigtige budskaber at få formidlet ud til så mange som muligt, da åbenhed omkring sundhedsdata er vigtigt og gavnligt for alle.

Kampagnen er bygget op omkring fem korte animationsfilm med forskellige temaer. 

Du kan se filmene på YouTube på nedenstående links
 
Redaktionen afsluttet: 02.10.2020