Skip to main content

OPEN Lab er et lille laboratorium, der kan hjælpe dig og din forskningsgruppe med forskningsanalyser på blod og urin

For godt til at være sandt? Nej slet ikke! OUH Forskningsråd gav i foråret en 3-årig bevilling til OPEN Lab. Formålet er at få alle OPENs mange biologiske biobankprøver i spil. OPEN Lab kan dog også bruges til at analysere på nye og fremtidige projekter

Qua bevillingen fra OUH's Forskningsråd har OPEN Lab:

 • Ansat en cand. scient. (Kristian Horsman), der foretager analyserne for Jer. Derfor er der ingen lønudgifter 
 • Midler til at dække basale driftsudgifter (ELISA plader, buffere mv). Derfor er der ingen basale driftsudgifter 
 • Indkøbt udstyr, der kan foretage ELISA og fluorescens-målinger. Derfor er der ingen driftsudgifter til apparatur
 • Mulighed for at hjælpe med Western blots, mRNA-bestemmelser mv.

Dette betyder at:

 • Det eneste I skal medbringe er prøverne, der skal analyseres (VEK godkendelse forudsættes)
 • Det eneste I skal betale er specifikke udgifter til analyse, dvs. kits, antistoffer og standarder. OPEN Lab hjælper gerne med indkøb
 • Det eneste krav er, at I ved publicering af resultater fremkommet i OPEN Lab akkrediterer dette (se nedenfor)
 • OPEN Lab lover så kort ventetid som muligt fra indlevering af prøver til svar foreligger
 • OPEN Lab har kapacitet til at analysere op til 500 til 1000 prøver afhængig af, hvilke der er tale om
 • OPEN Lab har mulighed for at hjælpe med at udvikle helt nye (originale) analyser. Dette skal dog aftales nærmere

Hvis dette har din interesse, er du meget velkommen at kontakte OPEN Lab 

OPEN Lab arbejder på en ”analyse-menuliste”, som løbende vil blive opdateret med de analyser, der har været gennem OPEN Lab. OPEN Lab arbejder ligeledes på en Web-side.

Succeskriterium for OPEN Lab:

 • At så mange så muligt på OUH bruger OPEN Lab
 • At initiativet øger antallet af publikationer
 • At OPENs Biobank kommer ud og arbejder i form af nye data og nye artikler

Acknowledgment:

If our article contains data generated by OPEN Lab, I hereby confirm to state in Acknowledgments:

Some analyses have been performed by OPEN Lab, Odense University Hospital (OUH), financially supported by the Research Council at OUH.

Kontakt OPEN Lab

Adresse: KMEB, WP25, 1. sal

ouh.ode.m.openlab@rsyd.dk

Kontaktperson Jan Frystyk

Afd. M, OUH. Tlf: 23300330

jan.frystyk@rsyd.dk

Kontaktperson Kristian Horsman

OPEN Lab. Tlf: 30132527

khorsman@health.sdu.dk

Kontaktperson Rikke Hjortebjerg

OPEN Lab.

rhjortebjerg@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 22.09.2021