Skip to main content
Nyt fra ph.d. skolen

Nyt vejlederkursus fra Ph.d. skolen

Ph.d.-skolen tilbyder et nyt vejlederkursus til alle nye og kommende ph.d.-vejledere

Formålet med vejlederkurset er videndeling om 'bedste praksis' i ph.d.-vejledning samt at forberede nye ph.d.-vejledere til de opgaver og udfordringer, som følger med rollen som ph.d.-vejleder.

Kurset er bygget op om eksempler fra den praktiske ph.d.-vejledning, cases osv. Den eksisterende vejlederoplevelse sættes i spil gennem workshops med aktive og erfarne ph.d.-vejledere.

De centrale fokuspunkter inkluderer:

  • Organisering og dialog under ph.d.-kurset
  • Vejlederens rolle og forhold til ph.d.-studerende
  • Matchning af forventninger med hensyn til ph.d.-kurset
  • Problemløsning i praksis, f.eks. vedrørende arbejdstryk og stress, konfliktforebyggelse og vanskelige samtaler

Ph.d.-skolen vil gerne opfordre til, at så mange som muligt af vores vejledere deltager i dette og fremtidige lignende kurser.

Tilmelding og yderlig information findes her

Nyt vejlederkursus til alle nye og kommende ph.d.-vejledere

Tilmeld dig her

Redaktionen afsluttet: 23.10.2020