Skip to main content
Praktiske oplysninger

SDU skifter økonomisystem

Derfor er det i år ekstra vigtigt at overholde fristerne i forhold til fx afregninger, dokumentation, fakturaer m.m. Der er en fryseperiode på diverse systemer fra 10. januar til 2. februar 2022

Helt generelt er det i år vigtigt at fremsende materialet i god tid – og at have en ekstra opmærksomhed på bilag og dokumentation.

Rejseafregninger og udlæg

Pga. det nye system er det vigtigt, at I i år får sendt afregninger og dokumentation ind rettidigt, da der ellers er stor risiko for forsinkelser og stilstand i behandlingen. I kan risikere at skulle starte helt forfra med indsendelse, hvis ikke afregningerne og dokumentation kommer ind rettidigt.

Sørg for at alle rejseafregninger og udlæg er registreret senest den 21. december 2021.

Husk at medsende relevante bilag og dokumentation.

Læs mere om rejseafregning

Udenlandske eksterne, som er de eneste, der afregner på blanket, skal indsende blanket til afregning senest 21. december 2021.

Personale og løn

Pga. nyt HR-system og økonomisystem (fryseperiode) vil der være forlænget behandlingstid. Det kan eventuelt betyde, at man ikke kan udbetale løn og honorarer før efter fryseperioden.

Elektroniske købsfakturaer

Vær opmærksom på, at der er en fryseperiode i økonomisystemet fra 10. januar til 2. februar, hvor der ikke kan betales fakturaer.

Udenlandske fakturaer

Vær opmærksom på, at Fællessekretariatet skal have udenlandske fakturaer senest 21. december 2021, hvis de skal behandles inden fryseperioden.

Accepteret dokumentation

Læs mere om accepteret dokumentation i forhold til udlæg, BroBizz og rejseafregninger

Redaktionen afsluttet: 23.11.2021