Skip to main content

Ny proces for adgang til Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik

Efter 1. april 2020 er det ikke længere Danmarks Statistik, der skal søge om adgang til hos Sundhedsdatastyrelsen, hvis man som forsker inden for personkredsen har behov for data fra Lægemiddeldatabasen til sit projekt hos Danmarks Statistik

Ansøgningen skal ske via det almindelige ansøgningsskema hos Sundhedsdatastyrelsen og indeholde de samme oplysninger som alle andre ansøgninger, hvor data skal overføres til et projekt hos Danmarks Statistik, nemlig:

  • Projektindstillingsskema godkendt og underskrevet af Forskningsservice i Danmarks Statistik samt af dataansvarlig
  • Udtræksbeskrivelse
  • DST projektnummer og DST kontaktperson

Derudover skal ansøgningen indeholde en liste over de personer, som skal have adgang til personhenførbare data, samt oplysning om deres ansættelsessted. Når Sundhedsdatastyrelsen har godkendt brugen af lægemiddeldata i projektet, sendes godkendelsen til projektets kontaktperson i Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik - hjemmeside

Registre og dokumentation

Definition af ATC koder

Forskere udenfor personkredsen

For forskere uden for personkredsen er der ikke lavet om i ansøgningsproceduren - dvs. det er stadig Danmarks Statistik, der søger om godkendelse

 

Redaktionen afsluttet: 31.03.2020