Skip to main content

Lundbeckfonden bevilger 30 millioner kroner til forskningsprojekter målrettet ny coronavirus

Der kan søges om støtte til forskningsbaserede projekter, der har et patientnært fokus.

Der kan ansøges om op mod 5 mio. kroner til et projekt. Ansøgere skal være tilknyttet danske universiteter, hospitalet og i dette særlige tilfælde også kommuner, patientforeninger, tænketanke eller lignende organisationer. 

Læs mere om kriterier og ansøgning

 

Redaktionen afsluttet: 24.03.2020