Skip to main content

Kurser i registerforskning og GDPR

Det Koordinerende Organ for Registerforskning tilbyder gratis endagskurser i sikker brug af registerdata. Lyder det som noget for dig?

Formålet med kurserne er at give de forskere og analytikere, der er interesserede i at bruge registerdata, kompetencer til at bruge data på en sikker, velgennemtænkt og etisk forsvarlig måde, herunder at leve op til reglerne i persondataforordningen.

Målgruppe

Målgruppen er forskere, analysemedarbejdere og studerende med interesse for empirisk forskning og analyse, som er nysgerrige efter mulighederne for at udvide deres empiriske grundlag med registerdata. Deltagelse i kurset forudsætter ikke forudgående viden om registerdata eller adgang til en forskermaskine.

Lyder det interessant?

Så læs mere på hjemmesiden for Det Koordinerende Organ for Registerforskning

Redaktionen afsluttet: 14.10.2021