Skip to main content
danmarks grundforskningsfond

Informationsmøde om Danmarks Grundforskningsfonds

Invitation til informationsmøde om Danmarks Grundforskningsfonds 11. ansøgningsrunde - 12. november kl. 10.30 - 12.00

Opslaget for 11. ansøgningsrunde til Danmarks Grundforskningsfonds Centers of Excellence offentliggøres den 2. november 2020 med ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser den 1. juni 2021.

Den 12. november 2020 kl. 10.30-12.00 får SDU besøg af direktør for Danmarks Grundforskningsfond, Søren-Peter Olesen, til et informationsmøde om den kommende ansøgningsrunde.

Dagsorden for mødet vil være:

  • Oplæg fra direktør fra Danmarks Grundforskningsfond
  • Spørgsmål fra salen

På grund af Covid-19 er der begrænset antal pladser, som er fordelt procentuelt efter de enkelte fakulteters andel af VIP'er. 

Såfremt Covid-19 ikke gør det muligt at afholde arrangementet fysisk, vil det blive afholdt virtuelt. Det vil betyde, at flere vil kunne deltage, hvorfor det er muligt at skrive sig på en venteliste ved tilmelding.

Du kan tilmelde dig her

 
Tilmelding til informationsmødet om Danmarks Grundforskningsfond

Tilmeld dig her

Redaktionen afsluttet: 15.10.2020