Skip to main content

Forskningens Døgn

Forskningens Døgn 2023

Deadline for indsendelse af foredrag til "Bestil en forsker"-ordningen samt frist for tilskud til arrangementer i forbindelse med Forskningens Døgn

I forbindelse med Forskningens Døgn, som løber fra den 21. april og til og med den 28. april 2023, så er der forskellige muligheder for promovering af afdelingens forskning til interesserede.

"Bestil en forsker"

Der er blandt andet mulighed for, at man som forsker byder ind med et forskningsforedrag under ”Bestil en forsker”-ordningen, hvor interesserede grupper (på minimum 20 deltagere) kan bestille foredrag, som skal afvikles i løbet af Forskningens Døgn 2023.

Skulle du eller en kollega have spændende forskningsresultater, som I gerne vil videreformidle til interesserede, kan I registrere dit/jeres forskningsforedrag. 

Tilmeld et foredrag

Læs mere om ”Bestil en forsker”-ordningen her

Deadline for registrering af forskningsforedrag er 10. februar 2023.

Arrangementer i forbindelse med Forskningens Døgn

Hvis I går med tankerne om at afholde diverse arrangementer i forbindelse med Forskningens Døgn, kan I søge om tilskud på op til 50% af udgifterne til afviklingen af disse. Der ydes tilskud til eksterne udgifter såsom blandt andet:

  • Markedsføring
  • Leje af lokaler, boder, telte, teknisk udstyr m.v.
  • Honorarer til eksterne personer, som for eksempel udgifter til eksterne forskere, kunstnere, digitale facilitatorer, konferencierer med betydelig relevans for arrangementet med mere
  • Arrangementer, hvor foredrag indgår som ét element af flere

Flere informationer om ansøgningskrav og proces

Deadline for indsendelse af ansøgning til tilskud er 26. januar 2023 kl. 12.00

Vil du vide mere?

Læs mere om kravene for at være arrangør under Forskningens Døgn

Obligatorisk læsning for arrangører 2023

Redaktionen afsluttet: 16.01.2023