Skip to main content
DA / EN

Feriepenge

Udbetaling af 0,64 feriedag med juni-lønnen

Nu udbetaler SDU værdien af de 0,64 feriedage til de medarbejdere, som var ansat i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 og som stadig er ansat.

I perioden 1/1 2019 – 31/8 2019 optjente ansatte på SDU 16,64 feriedage på grund af overgang til ny ferielov. Da ferie skal holdes i hele dage, fik medarbejderne overført 0,64 feriedag til efterfølgende ferieår.

Nu udbetaler vi værdien af de 0,64 feriedage til de medarbejdere, som var ansat i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019 og som stadig er ansat. Dog kommer udbetalingen til kliniske professorer og lektorer med i en efterfølgende lønkørsel.

Udbetalingen finder sted med månedslønnen for juni måned, der er til disposition den 30. juni 2022. Du vil se denne tekst på din lønseddel: "0,64 feriedage opt.1/1-31/9-19". Dette omfatter omkring 2.200 ansatte.

Medarbejdere som er fratrådt fra 1. september 2019 og indtil nu, har fået afregnet de 0,64 i forbindelse med ferieafregningen ved fratrædelsen.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2022