Skip to main content
FANE-møde

FANe-møde: Den nye QlikView-applikation

Kort gennemgang af den nye QlikView-applikation målrettet bevillingshavere. Den nye applikation vil blive gennemgået, så det administrative personale kan hjælpe med eventuelle spørgsmål

På FANe-mødet bliver den nye applikation blive gennemgået med henblik på, at det administrative personale kan hjælpe forskerne med eventuelle spørgsmål.

Målgruppe: 

Målgruppen er medarbejdere, der støtter bevillingshaver med det administrative arbejde.

Datoer: 

Onsdag 27. marts 2019 kl. 14 - 15 på Campus Odense, Lokale O 77 på Gydehutten, Campusvej 55

Torsdag 21. marts 2019 kl. 10-11 i Winsløwparken, lokale 19.19

I løbet af marts/april vil der også blive holdt møder i byerne.

Om applikationen

Applikationen skal erstatte de månedlige kontoudtog som sendes til bevillingshaver, og den skal ikke erstatte den ”normale” applikation for eksterne projekter. 
I en overgangsfase vil bevillingshaver stadig modtage kontoudtog og samtidig kunne tilgå den nye applikation i QlikView.

Møde for bevillingshaverne

Der vil blive afholdt særskilte møde for bevillingshaverne i april 2019. 
Redaktionen afsluttet: 19.03.2019