Skip to main content
Et sundere Syddanmark

Tre ansatte fra de kliniske institutter på SDU er med i Et sundere Syddanmark

I alt er der fem forskningsprojekter med i Et sundere Syddanmark. Fra IRS er klinisk lektor Amrit Rai og ph.d.-studerende Helle Agger-Nielsen med. Fra KI er postdoc Kristian Stærk med

Klinisk lektor Amrit Rai fra Karkirurgi, IRS Sygehus Lillebælt ser på træning af patienter med vindueskiggersyndrom. Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge, hvilken behandling, der er bedst for patienter med vindueskiggersyndrom. Er det medicin og gangtræning på egen hånd? Eller kan de pårørende med fordel inddrages i fælles gangtræning?

Ph.d.-studerende Helle Agger-Nielsen fra Øre-Næse-Hals, IRS Sydvestjysk Sygehus ser på diagnose, udredning og genoptræning af patienter med akut svimmelhed. Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge muligheden for at sikre en hurtigere diagnose for patienter med akut svimmelhed. Projektet vil samtidig undersøge effekten af et nyt og forbedret udrednings- og genoptræningsprogram.

Postdoc Kristian Stærk fra Klinisk Mikrobiologi, OUH, Klinisk Institut undersøger tranebærprodukter i forbindelse med blærebetændelse. Blærebetændelse er en folkesygdom i Danmark og hele verden. Tranebær har i mange år været anvendt som forebyggende behandling, men virker det? Projektet vil finde det mest velegnede tranebærprodukt til forebyggelse af blærebetændelse.

Et sundere Syddanmark

De fem sygehuse i Region Syddanmark præsenterer hver et forskningsprojekt, og det er op til alle syddanskerne at stemme via SMS på det forskningsprojekt, der skal have del i en forskningspulje på to millioner kroner.

Vinderen får tildelt en million kroner, mens der er 600.000 kroner og 400.000 kroner til anden- og tredjepladsen.

Vinderen af Et sundere Syddanmark bliver kåret onsdag den 18. maj.

 

Redaktionen afsluttet: 11.05.2022