Skip to main content
Indstilling til pris

Dronning Ingrids Forskerpris 2020

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr.

Gigtforeningen indkalder motiverede indstillinger til mulige modtagere af Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr. 

Formål:

Gigtforeningen uddeler Dronning Ingrids Forskerpris med henblik på

  • at sætte fokus på dansk gigtforskning og profilere reumatologien som et interessant forskningsfelt
  • at give aktive forskere en påskønnelse for deres indsats og en mulighed for at udvikle nye ideer samt at profilere Gigtforeningen i forskermiljøet

Uddeling:

Prisen uddeles i forbindelse med den internationale gigtdag den 12. oktober 2020.

Hvem kan modtage prisen:

En forsker med en målrettet og fortsat aktiv profil inden for dansk forskning med perspektiver for mennesker med gigt. En forsker, der har ydet en perspektivrig indsats og/eller resultater, der muliggør mærkbare forbedringer i forhold til forebyggelse og behandling af gigt, eller mere generelt skaber bedre muligheder i hverdagen for mennesker med gigt. Prisen kan i særlige tilfælde deles af flere forskere. 

Dronning Ingrids Forskerpris kan kun modtages én gang.

Krav:

Beløbet kan bruges til forskning i bred forstand. Eneste krav til prismodtageren er, at denne forpligter sig til efterfølgende at medvirke til formidling af forskningen i pressen og i Gigtforeningens blad LedSager med fokus på, hvilke konkrete muligheder forskningsresultaterne kan skabe for mennesker med gigt. 

Nominering:

Prisen kan ikke søges. Alle kan nominere kandidater. Indstillingen af kandidater skal indeholde:

  • En kort begrundelse for at indstille kandidaten
  • Beskrivelse af relevant forskning
  • Kandidatens CV

Prisens størrelse:

100.000 kr.

Indstillingen sendes til:

Indstillingen med bilag sendes til Gigtforeningens forskningsadministration på forskning@gigtforeningen.dk

Indstillingen skal indsendes senest fredag den 14. februar 2020.

Redaktionen afsluttet: 10.12.2019