Skip to main content
DA / EN
Corona 2021

Lempelse af corona-reglerne på SDU

Regeringens aftale fra den 22. marts om langsigtig genåbning betyder, at SDU kan påbegynde genåbningen af universitetet og dermed give flere studerende og ansatte fysisk adgang til SDU’s lokationer.

Den 22. marts har regeringen fremlagt en aftale om genåbning af Danmark efter påske:

Du kan læse hele aftalen her

Det er glædeligt, at SDU med aftalen kan påbegynde genåbningen af universitetet og dermed give flere studerende og ansatte fysisk adgang til SDU’s lokationer. Den politiske aftale åbner ikke for en fuld genåbning af de videregående uddannelser, men vi håber, at aftalen er første skridt på vejen til en fuld genåbning af universitetet i løbet af de kommende måneder. 

SDU vil derfor igangsætte en gradvis og kontrolleret genåbning efter påske. Genåbningen vil ske sundhedsmæssigt forsvarligt. SDU’s genåbningsplaner kan blive justeret baseret på myndighedernes anvisninger og retningslinjer.

Nedenfor kan du læse om test og kontrol, retningslinjer, adgang for studerende og adgang for ansatte.

 

Test og kontrol

SDU forventer, at myndighederne fra tirsdag den 6. april og frem stiller krav om, at personer, som møder frem og opholder sig på en af SDU’s lokationer skal have en negativ COVID-19-test inden for de seneste 72 timer. Studerende og ansatte er selv ansvarlige for at blive testet. SDU’s ledelse vil informere nærmere om krav til test, så snart myndighederne har udmeldt de nye regler. 

Fra tirsdag den 6. april vil SDU starte med at opbygge kapacitet til at kunne foretage lyntest i Odense (Campusvej og Winsløwparken), Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg. Det er en ny og stor opgave for SDU, og testfaciliteterne vil derfor blive etableret i løbet af april måned. Indtil testfaciliteterne er etableret, opfordres studerende og ansatte til at benytte andre testfaciliteter uden for SDU. Da mange borgere skal tilbage til uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser efter påske, må der forventes at være ventetid og pres på testfaciliteter uden for SDU. SDU vil i løbet af april informere nærmere om universitetets testfaciliteter.

Fra mandag den 12. april forventer SDU at foretage stikprøvekontroller på SDU’s lokationer, hvor personer skal kunne fremvise dokumentation for test for at få lov til at opholde sig på SDU’s lokationer. SDU’s ledelse vil informere nærmere om disse stikprøvekontroller senest fredag d. 9. april.

SDU’s ledelse vil løbende sikre dialog med tillidsrepræsentanter og studenterrepræsentanter om test og kontrol på SDU.

 

Retningslinjer, afstandskrav og forsamlingsloft 

Generelt gælder, at studerende og ansatte, som færdes på SDU’s lokationer skal bruge mundbind, holde afstandskravet på 2 meter samt være opmærksom på håndhygiejnen. 

Det gældende forsamlingsloft på 5 personer, som SDU indførte i starten af januar 2021 på grund af høje smittetal i Danmark, bliver ophævet på SDU fra den 6. april 2021 for undervisning, eksamener og andre mødeaktiviteter på SDU. 

I særlige situationer kan afstandskravet på 2 meter fraviges i laboratorier m.m. Nærmere information vil fremgå af SDU’s retningslinjer

For studerende
For ansatte

Adgang til SDU’s bygninger kræver godkendelse af fakultetet og brug af id-kort. 

 

Adgang for studerende

SDU vil gradvis og kontrolleret åbne for flere studerende i forskellige trin i april. Desværre kan alle studerende ikke få adgang, og der vil fortsat være et betydeligt omfang af online undervisning og eksamener i de kommende måneder. 

Tirsdag den 6. april 2021
Fra tirsdag den 6. april vil der være adgang for følgende studerende på SDU:
  • Studerende, som løbende er blevet godkendt til at få adgang til SDU’s lokationer på grund af undervisning eller eksamener i laboratorier, klinikker og værksteder.
  • Studerende, som er godkendt til læsepladser på grund af sårbarhed. Studieservice har allerede visiteret og kontaktet de pågældende studerende.
  • Studerende på enkelte af SDU’s deltidsuddannelser, som kræver adgang til SDU’s fysiske faciliteter. Nærmere information tilgår de studerende fra de enkelte fakulteter.
Mandag den 12. april 2021 
Det er forventningen, at op mod 20 % af det samlede antal studerende på SDU kan få adgang til fysisk undervisning og fysiske eksamener, og at der i et vist omfang kan åbnes for læsepladser, studiesale og bibliotek. Genåbningen vil forløbe trinvist fra den 12. april og frem.
 
Fakulteterne er ved at udarbejde konkrete planer for hvilke aktiviteter, som skal omlægges fra online til fysiske formater – og hvilke eksamener, som afvikles fysisk eller online. Fakulteterne vil også fastlægge, hvilke grupper af studerende, som skal have adgang fra den 12. april og frem. 

Fakulteternes genåbningsplaner for forskellige grupper af studerende vil blive udmeldt til studerende og ansatte i løbet af uge 14 og vil løbende blive fulgt op af yderligere information i ugerne derefter. 

Ikke alle SDU’s studerende vil kunne møde fysisk på SDU fra den 12. april. SDU vil afvente yderligere udmeldinger fra myndighederne, før der åbnes for endnu flere studerende. I perioden efter den 12. april vil der derfor fortsat være mange undervisnings- og eksamensaktiviteter, som bliver afviklet online.
 

Adgang for ansatte

SDU vil gradvis og kontrolleret åbne for flere ansatte i forskellige trin i april. Ansatte gives primært adgang for at understøtte de studerende i fysiske undervisnings- og eksamensaktiviteter. Endvidere gives adgang til ansatte, som har brug for adgang til laboratorier, klinikker og værksteder for at kunne udføres deres arbejdsopgaver. 

Tirsdag den 6. april 2021
Fra tirsdag den 6. april vil der være adgang for følgende ansatte på SDU:
  • Ansatte, som gennemfører fysiske undervisnings- og eksamensaktiviteter i laboratorier, klinikker og værksteder, og ansatte, som understøtter disse aktiviteter. 
  • Ansatte (inkl. ph.d.-studerende og post.docs), som allerede har fået adgang til laboratorier mv.
  • Ansatte (inkl. ph.d.-studerende og post.docs), som har kritiske arbejdsopgaver, som kræver adgang til laboratorier, klinikker og værksteder.
Mandag den 12. april 2021
Fra mandag den 12. april vil der være adgang for følgende ansatte på SDU
  • Ansatte, som gennemfører fysiske undervisnings- og eksamensaktiviteter, og ansatte, som understøtter disse aktiviteter.
  • Ansatte, som understøtter læsepladser, projektgrupperum og aktiviteter på biblioteket.
 

Maj 2021

Den delvise genåbning af universiteterne i april måned omfatter i første omgang studerende og deres undervisere, men det forventes, at myndighederne i starten af maj vil vurdere om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde skal lempes. Det vil i givet fald betyde, at flere ansatte på SDU kan komme fysisk tilbage på SDU’s lokationer. 

Indtil myndighederne har lempet anbefalinger til hjemmearbejde, opfordrer SDU ansatte til at udføre arbejdsopgaver hjemmefra.
 

FAQ: 

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende: 

For studerende:
 
For medarbejdere: 
Læs mere om de nye tiltag for medarbejdere

Læs mere her

Læs mere om de nye tiltag for studerende

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 29.03.2021