Skip to main content
DA / EN
Corona 2021

SDU er ikke længere lukket ned

Den seneste genåbning betyder, at SDU fra den 21. maj ikke længere er lukket, og at alle studerende kan vende fuldt tilbage til campus fra fredag den 21. maj, samt, at der er en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde for alle SDU’s ansatte.

Det er glædeligt for alle, at den aftale om yderligere genåbning af det danske samfund, som regeringen og Folketingets partier har præsenteret den 17. maj, også omfatter en yderligere genåbning af universiteterne - Du kan se aftalen her

Aftalen indebærer, at SDU fra den 21. maj ikke længere er lukket, og at alle studerende kan vende fuldt tilbage til campus fra fredag den 21. maj, samt, at der er en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde for alle SDU’s ansatte, som starter den 21. maj 2021 og kører over i alt tre faser.

 

Studerende:

 Fra den 21. maj kan 100 % af de studerende møde fysisk frem på SDU’s lokationer. 

For at skabe forudsigelighed og undgå unødige forstyrrelser for studerende i forhold til undervisning og eksamener i maj og juni, vil fakulteternes allerede udmeldte planer for fysiske og digitale aktiviteter, som udgangspunkt, blive fastholdt

 

Ansatte: 

Ansatte som allerede har fået godkendt adgang til SDU’s lokationer på grund af kritiske arbejdsopgaver, afholdelse af undervisning og eksamener eller ph.d.-aktiviteter, skal ikke følge den faseopdelte plan og kan møde fysisk frem på SDU’s lokationer, som det allerede er godkendt.

Øvrige ansatte kan følge denne faseopdelte plan for fysisk fremmøde:

  • Fase 1: Fra den 21. maj kan 20 % af de ansatte møde fysisk frem på SDU’s lokationer (svarende til 1 dag om ugen pr. ansat).
  • Fase 2: Fra den 14. juni kan 50 % af de ansatte møde fysisk frem på SDU’s lokationer (svarende til 2,5 dage om ugen pr. ansat).
  • Fase 3: Fra den 1. august kan 100 % af de ansatte møde fysisk frem på SDU’s lokationer (svarende til 5 dage om ugen pr. ansat). 

Den enkelte medarbejder vil i samarbejde med nærmeste leder aftale den praktiske udmøntning af denne faseopdelte tilbagevenden til campus. Det er desuden vigtigt at understrege, at genåbningen vil være baseret på principper om forsigtighed, rummelighed og tillid, som SDU’s ledelse har anvendt til at håndtere COVID-19 på SDU siden marts 2020. 

 

Bibliotek: 

Fra den 21. maj er der fuld åbning af biblioteket for ind- og udlån og andre studenterrettede aktiviteter – for yderligere information se: https://www.sdu.dk/da/bibliotek.

 

Kantine: 

Kantinefaciliteterne i Odense og Kolding er fortsat lukkede, men vil åbne gradvist fra uge 30. I Esbjerg, Slagelse og Sønderborg er kantinerne åbne i et begrænset omfang og med et begrænset udvalg.  

 

Testkrav

Alle studerende og ansatte, som møder fysisk frem og opholder sig fysisk på SDU skal kunne dokumentere en negativ test for COVID-19 (enten PCR-test eller hurtigtest/antigentest), som ikke er ældre end 72 timer. Kravet om negativ test gælder ikke studerende og ansatte, der kan fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, der er mellem 14 og 180 dage gammel eller er færdigvaccineret mod COVID-19 mindst 14 dage forinden.
SDU forventer, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil udsende en ny bekendtgørelse gældende fra den 21. maj, hvor der kan være yderligere lempelser i forhold til testkrav. Ved lempelser vil SDU opdatere retningslinjerne for test, som findes for studerende på https://mitsdu.dk/corona og for ansatte på https://sdunet.dk/corona
 

Testfaciliteter

Der er testfaciliteter til rådighed på alle SDU’s campusser som supplement til den øvrige testkapacitet i samfundet. På dette link for studerende  og for ansatte kan du orientere dig om, hvor test-mulighederne er på de enkelte campusser samt andre praktiske spørgsmål.

Afstandskrav og mundbind

Sundhedsstyrelses anbefalinger lyder fortsat, at man altid skal holde mindst 1 meters afstand til andre personer og når muligt 2 meters afstand. Husk derfor altid at holde afstand og hjælp gerne hinanden med at huske dette.

SDU følger endvidere sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. brug af mundbind eller visir. På SDU skal personer som udgangspunkt bære mundbind eller visir ved bevægelse rundt på SDU’s fællesarealer, hvor mange færdes. Brug af mundbind eller visir er en supplerende foranstaltning og Sundhedsmyndighedernes øvrige retningslinjer om afstand, hygiejne og renholdelse skal derfor også efterleves. 
 
Kontakt til SDU ved smitte med COVID-19:

Hvis du som studerende eller ansat er bekræftet smittet med COVID-19, skal du straks give SDU besked. Som studerende skal du melde ind via corona-knappen i SPOC. Som ansat skal du kontakte din nærmeste leder og oplyse, at du er bekræftet smittet med COVID-19.

 

Hold dig orienteret på FAQ’en, som opdateres løbende: 

For studerende:
 
For medarbejdere: 
Læs mere om de nye tiltag for medarbejdere

Læs mere her

Læs mere om de nye tiltag for studerende

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 19.05.2021