Skip to main content
DA / EN
Corona 2021

Ny opstramning af corona-reglerne på SDU

Som det fremgik på statsministerens pressemøde den 5. januar ser myndighederne med meget stor bekymring på forekomsten af den mere smitsomme, britiske virusvariant, cluster B.1.1.7, som er stigende i Danmark . SDU’s ledelse indfører som følge heraf en række tiltag, som gælder på alle SDU’s lokationer.

Myndighederne ønsker at bevare epidemikontrollen, og det er derfor helt afgørende, at smitten med denne variant begrænses. Skærpede restriktioner er derfor nødvendige i forhold til at reducere de sociale kontakter og dermed bryde smittekæderne.
På den baggrund har myndighederne iværksat nye nationale tiltag med virkning fra onsdag den 6. januar og foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021. 

På den baggrund har myndighederne iværksat nye nationale tiltag med virkning fra onsdag den 6. januar og foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021. 

Nye og skærpede nationale tiltag, som indtil videre gælder fra den 6. januar til den 17. januar: 

 • Afstandsanbefalingen bliver sat op fra 1 til 2 meter.
 • Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer.
 

SDU’s ledelse arbejder ud fra et forsigtighedsprincip, og indfører som følge heraf en række tiltag, som gælder på alle SDU’s lokationer

SDU’s direktion har den 6. januar 2021 holdt møde om den nye alvorlige situation. Direktionen er enig i, at SDU skal udvise øget forsigtighed, og at vi skal påtage os det ansvar, der påhviler SDU som en vigtig samfundsinstitution.  

Direktionen har derfor truffet en række beslutninger, som skal reducere den faktiske aktivitet på SDU’s lokationer yderligere frem til den 17. januar. Direktionen vurderer, at det er sandsynligt, at myndighederne vil forlænge de nationale restriktioner efter den 17. januar og muligvis helt frem til og med uge 8.

 

Følgende retningslinjer gælder på hele SDU frem til og med den 17. januar 2021:

 • SDU lukkes yderligere ned frem til den 17. januar 2021. Fysiske aktiviteter og ophold på campus skal reduceres til et absolut minimum. Kun kritiske opgavefunktioner og/eller uddannelsesaktiviteter kan gennemføres på campus. Kritiske opgavefunktioner omfatter 
  1. hensynet til menneskers og dyrs liv, ære og velfærd 
  2. kritiske tab af uerstattelige forskningsdata (fx tvillingeregistreret)
  3. kritisk infrastruktur (support til online universitet)
 • Omlægning af fysiske uddannelsesaktiviteter til online aktiviteter (eksempelvis eksamen og undervisning). Fysiske eksamener med særlige faglige begrundelser i forhold til laboratorie-, klinik- eller værkstedsfaciliteter, kan afvikles på campus, men disse aktiviteter vil være omfattet af det skærpede forsamlingsforbud, så maksimalt 5 personer må være samlet samtidigt. Som studerende modtager du direkte information fra dit fakultet om de omlagte aktiviteter. 
 • Fysiske møder, som ikke kan omlægges til online aktiviteter, fx møder i relation til undervisning, eksamener eller kritiske opgavefunktioner, må maksimalt være på 5 samtidigt tilstedeværende personer.
 • Implementering af kravet om 2 meters afstand i stedet for 1 meters afstand ved ophold på SDU’s lokationer. Kravet vil være gældende for de begrænsede fysiske aktiviteter (undervisning, eksamen og kritiske opgavefunktioner), som finder sted på SDU’s lokationer.
 • Meget kraftigt opfordring til at medarbejdere (eksempelvis forskere eller laboratoriepersonale) kun foretager de mest kritiske arbejdsopgaver fysisk på universitetet, og at andre arbejdsopgaver udføres hjemmefra, fx databehandling. Medarbejdere, som skal afvikle online eksamener, kan i begrænset omfang få adgang til campus for at sikre en stabil internetforbindelse.

 

Adgangskontrol på SDU

Fra mandag den 11. januar vil adgang til SDU’s bygning kræve en godkendelse og et adgangskort.
Studerende og medarbejdere, som har brug for at afhente genstande (eksempelvis materialer og arbejdsredskaber) på SDU’s lokationer, kan gøre det til og med fredag den 8. januar kl. 18:00, hvorefter universitetet lukkes ned. 

Har du som studerende og ansat brug for adgang til universitetet, skal du kontakte studieleder eller nærmeste leder. 

Endnu engang må vi konstatere, at situationen hurtigt kan ændre sig, når det kommer til COVID-19. Det er ledelsens håb og ønske, at vi ved fælles hjælp kan komme igennem dette, så vi sikrer et trygt og godt miljø for alle studerende og medarbejdere. 

 

Læs mere om de nye tiltag her:

For studerende: 
For medarbejdere: 

Læs mere om de nye tiltag for medarbejdere

Læs mere her

Læs mere om de nye tiltag for studerende

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 07.01.2021