Skip to main content
DA / EN
Corona 2020

Ny opstramning af corona-reglerne på SDU

Den alvorlige Covid-19-situation betyder, at statsministeren på et pressemøde den 7. december har udmeldt nye restriktioner for at mindske smittespredningen. En række nationale restriktioner forlænges til den 28. februar og yderligere restriktioner indføres frem til den 3. januar i udvalgte dele af landet. SDU’s ledelse indfører som følge heraf en række tiltag, som gælder på alle SDU’s lokationer.

Den aktuelle situation med COVID-19 er ifølge myndighederne alvorlig og bekymrende. Statsministeren fremlagde derfor på et pressemøde den 7. december en række nye restriktioner, som skal inddæmme og begrænse smittespredningen i den kommende tid.

En række nationale restriktioner forlænges til den 28. februar og yderligere restriktioner indføres frem til den 3. januar i udvalgte dele af landet, bl.a. København, Slagelse og Odense, hvor SDU har lokationer – Du kan se restriktionerne her.

 

SDU’s ledelse indfører som følge heraf en række tiltag, som gælder på alle SDU’s lokationer:

 

Følgende retningslinjer gælder på SDU fra onsdag den 9. december og indtil videre frem til den 3. januar 2021:

 

For studerende og undervisere:

 • Fysisk undervisning skal omlægges til digital undervisning. Fysisk undervisning, som kræver laboratorier, værksteder eller klinik kan gennemføres fysisk under de gældende restriktive forhold. 

 • Fysiske eksaminer kan afholdes, hvis omlægning til digitale eksaminer ikke er praktisk muligt.

 • Syddansk Universitetsbibliotek lukkes for offentligheden med undtagelse af aflevering og udlån til forsknings- og undervisningsbrug. Studerende og forskere har derfor fortsat mulighed for at gennemføre ind- og udlån.

 • Øvrige fælles faciliteter, fx studie- og læsepladser, foreningsrum eller lignende, lukkes.
 

 

For ansatte på SDU

 • Alle medarbejdere opfordres kraftigt at arbejde hjemmefra i videst muligt omfang. Kun medarbejdere som varetager kritiske funktioner kan møde fysisk på arbejdspladsen. Kritiske funktioner er forstået som nødvendige funktioner for at opretholde universitetets drift eller forskningsprojekter, så kritiske forskningsdata ikke tabes. Leder og medarbejder aftaler nærmere om adgang til SDU's faciliteter. 

 

Retningslinjer, som allerede er gældende, forlænges frem til den 28. februar 2021.

 

For studerende og ansatte:

 • Krav om brug af mundbind eller visir på universitetet. 

 • Anbefaling om at aflyse arrangementer, der primært har et socialt formål.

 • Anbefaling om at aflyse arrangementer med overnatning, f.eks. studieture. 
 

For ansatte på SDU

 • Opfordring til at ansatte arbejder hjemmefra, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet.

 • Opfordring til at sikre, at sociale arrangementer på og i tilknytning til arbejdspladsen aflyses.

 • Alle opfordres til skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom og på at sikre håndhygiejne, rengøring, afstand og mundbind/visir.
 

SDU’s direktion vender hurtigst muligt tilbage med beslutning om hvilke aktiviteter, der kan gennemføres og ikke gennemføres i januar måned.

Alle SDU’s retningslinjer er ved at blive opdateret

Læs mere om de nye tiltag her:

For studerende: 
For medarbejdere: 

Læs mere om de nye tiltag for medarbejdere

Læs mere her

Læs mere om de nye tiltag for studerende

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 08.12.2020