Skip to main content

Bøger "TO-GO"-løsning til projektskrivende studerende

Biblioteket har oprettet en "TO-GO"-løsning i forhold til afhentning af bøger til studerende, som skal bruge adgang til bøger for at kunne færdiggøre et projekt

Det er nu besluttet, at biblioteket som en del af indsatsen ift. kritiske funktioner, må tilbyde en sluse / TO GO-løsning til de studerende, som skal bruge adgang [til bøger m.v.] for at kunne færdiggøre et projekt”. Det skal forstås som fx et speciale eller lignende).  

Ordningen udføres selvfølgelig under hensyntagen til den samfundsmæssige forebyggelse og inddæmme af COVID19. Omfanget af ordningen skal desuden indmeldes til SIU.

Ordningen for projektskrivende studerende gælder fra og med mandag morgen den 27. april.

Afhentning og bestilling er p.t. fortsat begrænset af, at biblioteket kun har adgang til egne samlinger, og ikke kan sende materialer mellem SDU’s lokationer.

Bemærk, at afhentning ikke kræver adgang til biblioteket; ordningen består i, at der åbnes ”en sluse” under hensyn til sundhedsmyndighedernes retningslinjer m.v. hvor igennem bøgerne ekspederes.

De projektskrivende studerende, der vil benytte sig af ordningen, kan henvende sig til biblioteket, hvorefter de bliver kontaktet individuelt, med henblik på praktisk information om udleveringen.

Den nuværende mulighed indebærer stadig ikke aflevering af biblioteksmaterialer; alle udlån er derfor fortsat automatisk forlænget.

Læs mere:

FAQ for studerende er opdateret

Kontakt biblioteket

Redaktionen afsluttet: 27.04.2020