Skip to main content
Cybersikkerhed

Automatisk viderestilling af mails fra SDU-konto

Den automatiske viderestilling af mails udgør en sikkerhedsmæssig risiko for SDU. Det er derfor kun domæner, der er optaget på en tunnelmailliste, der kan bruges til automatisk viderestilling. Rsyd-mails bliver ikke berørt, da der er optaget på tunnelmaillisten

Automatisk viderestilling af mails udgør en sikkerhedsmæssig risiko for SDU. Udvalget for informationssikkerhed og databeskyttelse har derfor besluttet, at det som udgangspunkt ikke længere er muligt eller tilladt for ansatte og studerende at opsætte automatisk viderestilling af mails. Fra 1. maj 2022 kan automatisk viderestilling af mails udelukkende ske til domæner, der er optaget på tunnelmaillisten.

Ændringen har ingen konsekvenser for ansatte, der aktuelt får viderestillet SDU-mails til deres rsyd-mail, da rsyd-domænet fremgår af tunnelmaillisten. Tunnelmaillisten er en oversigt over de maildomæner, som SDU har godkendt, at ens SDU-mail kan viderestilles til.

Såfremt man har spørgsmål til opsætning af automatisk viderestilling af mails fra sin SDU-mail, kan man kontakte Servicedesk

Redaktionen afsluttet: 26.04.2022