Skip to main content

Aflysning af ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar i perioden frem til 27. marts aflyses.

Ph.d.-forsvar i perioden frem til 27. marts aflyses. Der er gået direkte besked ud til de berørte (ph.d.-studerende, hovedvejleder, bedømmelsesudvalg).

Der arbejdet på en løsning for forsvar via videokonference, men der er for stor usikkerhed om hvorvidt det vil leve op til lovgivningsmæssige krav om offentligt forsvar. Der arbejdes på en afklaring.

De øvrige sundhedsvidenskabelige ph.d.-skoler i DK følger samme linje.

Redaktionen afsluttet: 13.03.2020