Skip to main content

Open access-filer fra Juridisk Institut

Dansk Persondataret

Bent Ole Gram Mortensen (red.) mfl., 2020

Denne antologi giver en generel indføring i dansk persondataret, som den ser ud efter implementering af databeskyttelsesforordningen. I bogens almindelige del behandles de væsentlige, generelle elementer i persondataretten. I den specielle del fokuseres på en lang række retsområder og sektorer, som giver denne fremstilling en bredde, der ikke findes i andre persondataretlige fremstillinger.

Bogen er tilrettelagt, så den også kan læses af ikkejurister, og henvender sig til alle, der har interesse for eller berøring med behandling af personoplysninger.

Bogen kan købes på Ex Tuto-forlaget.

Kap. 1 Fra registerlov til databeskyttelsesforordning af Bent Ole Gram Mortensen
Kap. 2 Den centrale lovgivning på databeskyttelsesområdet af Peter Starup
Kap. 3 Hvornår er der tale om en personoplysning, og hvornår er det behandling af en sådan? af Sten Schaumburg-Müller
Kap. 4 Nærmere om persondatarettens dækning af Sten Schaumburg-Müller
Kap. 5 De overordnede principper for databehandling af Ayo Næsborg-Andersen
Kap. 6 Oplysningskategorier og behandlingsbetingelser af Sten Schaumburg-Müller
Kap. 7 Ytrings- og informationsfrihed af Sten Schaumburg-Müller 
Kap. 8 Personbilleder af Sten Schaumburg-Müller 
Kap. 9 Ansvarlighed og dokumentation af Jesper Løffler Nielsen og Helene Arensbak Mørk
Kap. 10 Ansvarssubjekter og aftaleregulering af Jesper Løffler Nielsen og Helene Arensbak Mørk 
Kap. 11 Databeskyttelsesrådgiveren af Lisa Hjerrild
Kap. 12 Krav om konsekvensanalyse af Lisa Hjerrild
Kap. 13 De registreredes rettigheder af Jøren Ullits, Ayo Næsborg-Andersen og Kent Kristensen
Kap. 14 Sikkerhed og håndtering af databrud af Daniel Hartfield-Traun
Kap. 15 Tredjelandsoverførsler af Jesper Løffler Nielsen og Helene Arensbak Mørk
Kap. 16 Tilsynsmyndigheder og sanktioner af Carina Risvig Hamer
Kap. 17 Persondatarettens anvendelse på forskningsprojekter af Kent Kristensen og Jøren Ullits
Kap. 18 Statistik af Ayo Næsborg-Andersen
Kap. 19 Behandlingen af personoplysninger ved domstolene af Frederik Waage
Kap. 20 Persondatabehandling i journalistisk øjemed af Jøren Ullits og Sten Schaumburg-Müller
Kap. 21 Kunstnerisk, litterær og akademisk virksomhed af Sten Schaumburg-Müller
Kap. 22 Markedsføring og personoplysninger af Bent Ole Gram Mortensen
Kap. 23 Forsyningsvirksomheder af Bent Ole Gram Mortensen og Lisa Hjerrild
Kap. 24 Geodata af Lisa Hjerrild
Kap. 25 Konkurrenceret af Peter Starup og Jesper Kruse Markvart
Kap. 26 Sundhedslovens behandlingsregler af Kent Kristensen og Jøren Ullits
Kap. 27 Forvaltningens samkøring af borgerdata af Jøren Ullits 
Kap. 28 HR og persondataret af Christian Højer Schjøler

 

Prisbestemmelser og myndighedskompetencer – En redegørelse omhandlende energiforsyningslovene

Bent Ole Gram Mortensen, 2001

"Det overordnede formål (med redegørelsen, red.) har bl.a. været at udfærdige en samlet fremstilling af de prisbestemmelser, der vedrører de ledningsførte energiydelser. Behovet herfor skyldes bl.a. de nye reguleringsmetoder og begreber, der i de seneste år via en række større og mindre reformer er blevet introduceret i energiforsyningslovgivningen. I samme forbindelse har der vist sig et behov for en nærmere afklaring af de sektorspecifikke myndigheders kompetence på området."

Hent redegørelsen