Skip to main content

Invitation til Stine Piilgaard Porner Nielsens ph.d.-forsvar den 16. juni 2020

Stine Piilgaard Porner Nielsen fra Juridisk Institut forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen: "Ikke-jurister i et retligt højspændingsfelt – når sagsbehandlere og borgere samproducerer sagsbehandling. En retssociologisk analyse af, hvordan beskæftigelsessagsbehandlere og langtidsledige borgere på kontanthjælp sammen producerer beskæftigelsessagsbehandlingen"

Titlen for Stine Piilgaard Porner Nielsens  forelæsning vil være:

Ikke-jurister i et retligt højspændingsfelt

og forsvaret kommer til finde sted online via Zoom den 16. juni 2020 kl. 13.00-16.00.

Ph.d.-afhandlingen blev indleveret den 19. januar 2020 og blev indstillet til forsvar af et enigt bedømmelsesudvalg. På grund af COVID-19 blev forsvaret udskudt, men afvikles nu online.

Afhandlingen er tilgængelig for alle og kan hentes her.

Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af professor Bettina Lemann Kristiansen, Aarhus Universitet, professor emeritus Håkan Hydén, Lunds Universitet, og professor Sten Schaumburg-Müller, SDU.

Alle er velkomne! Deltagere bedes være logget ind senest kl. 13.00, hvor forsvaret starter.

Kontakt Jane Kvist Poulsen, Juridisk Institut, SDU, jakp@sam.sdu.dk, for at få adgang til forsvaret.

Redaktionen afsluttet: 25.05.2020