Skip to main content

REPOPA EU projekt

Forskningsenheden for Sundhedsfremme er koordinator for et 5-årigt EU projekt: REPOPA

Forskningsenheden for Sundhedsfremme hos Syddansk Universitet (SDU) modtog i 2011 3 millioner Euro (22,5 mio. kr.) til at lede og koordinere et 5-årigt projekt i seks europæiske lande samt Canada. I dette REPOPA projekt (REsearch into POlicy to enhance Physical Activity) vil forskere undersøge, hvorledes man bedst kan integrere forskningsviden, ekspert know-how i virkelighedens udformning af politikker.

REPOPA projektet startede officielt d. 1. oktober 2011 og er en del af EU’s 7. rammeprogram (FP7). Projektet er baseret på længerevarende erfaringer hos SDUs sundhedsfremmeteam i at bygge bro mellem sundhedsforskning med lokale aktører fra kommuner bl.a. via sammenfinansierede forskerstillinger, konsulentarbejde og forskningsprojekter.

Professor Arja R Aro hos SDU vil lede projektet sammen med hendes sundhedsfremmeteam i Esbjerg og med Institut for Idræt og Biomekanik i Odense. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden deltager også i projektet. Ligeledes gør institutioner fra Finland, Holland, Italien, Rumænien, Storbritannien og Canada.

Se projektets hjemmeside på www.repopa.eu

For mere information eller udtalelser til pressen kontakt venligst: Arja R Aro (araro@health.sdu.dk), tel. 60 11 1874), Gabriel Gulis (ggulis@health.sdu.dk, tel. 6550 4212), Maja Bertram (mbertram@health.sdu.dk , tlf. 6550 4291).

Se link til projektbeskrivelse

Redaktionen afsluttet: 31.08.2016