Skip to main content
DA / EN

Professor Charlotte Overgaard ny medarbejder

Charlotte Overgaard har en multidisciplinær baggrund indenfor jordemoderfaget, sundhedsvidenskaben og sociologien.  Efter at have arbejdet i klinisk praksis og MVU-sektoren, blev hun fuldtidsansat som forsker på det Sundhedsvidenskabelige fakultet på AAU efter sin ph.d. i sociologi i 2012. Her har hun haft en central rolle i kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og desuden etableret og ledt et multidisciplinært forskningsteam med fokus på komplekse intervention og kommunale/tværsektorielle sundhedsindsatser.

Hendes primære forskningsfelt er kvinder, børn, unge og familiers sundhed, mental sundhed og reduktion af social ulighed i sundhed. Metodisk har hun bred erfaring med både kvalitative studier, survey, RCT’er, og register-studier, men har i de senere år i stigende grad fokuseret på interventionsforskning og studier af brugerperspektiver.

En af hendes vigtigste internationale samarbejdspartnere er DECIPHer (Centre of Excellence for Development, Evaluation, Complexity and Implementation in Public Health Improvement) at Cardiff University, og hun har omfattende erfaring i samarbejde med kommuner, sygehuse, NGO’er, brugerorganisationer, foreninger, sundhedsprofessionelle og private virksomheder.

Charlotte er startet som professor ved SDU, Campus Esbjerg, Forskningsenheden for Sundhedsfremme pr. 1. september 2022.

Vi glæder os til at samarbejde med Charlotte.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2022