Skip to main content

CONFIDE EU-projekt

CONFIDE er et projekt, der løber over 3 år ved Forskningsenheden for Sundhedsfremme, finansieret af EU. Formålet er at opbygge folkesundhedsmuligheder i Tunesien.

CONFIDE-projektet blev lanceret i Tunesien

CONFIDE har til formål at styrke forskningskapaciteten i folkesundhed for at kunne kvalificere evidensbaserede politikker indenfor dette område i Tunesien.

Projektets kick-off møde fandt sted ved Sfax University i Tunesien fra 11. – 13. december 2017. Projektkonsortiets medlemmer deltog og består af: Babeș-Bolyai University, Syddansk Universitet, Trnava University, University of Tunis El Manar og University of Sousse. Derudover deltog forskellige nationale interessegrupper som ikke-statslige organisationer, lægespecialister, journalister og medlemmer af lokale offentlige administrationer.

Forskningsenheden for Sundhedsfremme i CONFIDE

Forskningsenheden for Sundhedsfremme i Esbjerg er ansvarlig for projektets kvalitetssikring, nemlig den arbejdspakken som fokuserer på evaluering og monitorering i CONFIDE. Desuden deltager enheden også i ekspertpanelet og ledelseskomitéen, samt er med til at oprette ’Center for Evidence into Health Policy’, som er en bærende del af projektet? (C4EHP). Enheden er også ansvarlig for undervisningsmodulet i evidensbaseret folkesundhedspolitikker og vil være vært for tunesiske undervisere i deres ’on-the-job’ praktik ved SDU i Esbjerg.

CONFIDE-projektet er et naturligt skridt i forskningsenhedens ekspertiseområder både indenfor international forskningssamarbejde vedrørende evidens og policy fra REPOPA-projektet og en videreudvikling af erfaringerne i uddannelseseksport til Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU) i Saudi Arabien. CONFIDE-gruppen i forskningsenheden består af: Arja R. Aro, Leena Eklund Karlsson, Maria Palianopoulou, Pernille Tanggaard Andersen og Maja Bertram.

 

CONFIDEs målsætninger

CONFIDE vil opbygge viden og evner til at styrke relationer mellem højere uddannelsesinstitutioner og det bredere økonomiske og sociale miljø i tre regioner i Tunesien. Projektet vil oprette et bæredygtigt forskningscenter for folkesundhed (Center for Evidence into Health Policy; C4EHP) med hovedkvarter ved Sfax University.

CONFIDE vil også udvikle undervisningsmoduler og oplære lokale undervisere og arrangere ’on-the-job’ undervisning indenfor forskning i folkesundhed, sundhedsfremme og evidensbaseret politik i folkesundhed. Yderligere vil projektet samle og styrke nationale og lokale samarbejdspartnere fra akademiske folkesundhedssektorer og ikke-akademiske sektorer. De studerende vil opnå solide færdigheder og karriereudvikling gennem network-aktiviteter og praktikforløb.

CONFIDE er en del af EU-kommissionens samarbejds-program, som har til formål at fremme tværnationale partnerskaber og opbygge kompetencer indenfor vigtige udviklingsdomæner.

Projektkoordinator:  Babes-Bolyai University, Rumænien

Projektpartnere: SDU, Danmark; Trnava University; Sfax University; The University of Tunis El Manar, University of Sousse. Fundsnummer: 586291-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP; Aftalenummer: 2017-2981; Projektperiode: 15.10.2017-15.10.2020; Finansiering: Erasmus+ Programme; Budget: 719.340 Euro.

Projektets hjemmeside: www.confide.publichealth.ro 

SDU-kontaktperson: Arja R. Aro, araro@health.sdu.dk , mobil: +45 6011 1874