Skip to main content
DA / EN

Mål og aktiviteter

Baggrund

De store folkesygdomme har flere samvirkende årsager og disse årsager ophobes i stigende grad hos mennesker med kort uddannelse. Det er således veldokumenteret, at der eksisterer en social ulighed i sundhed, der især rammer mennersker med korte uddannelser, lave indkomster og arbejdsløse på kontanthjælp. Hvor der forskningsmæssigt er stor viden om den brede befolknings sundhedstilstand og vaner, findes der imidlertid kun i begrænset omfang viden om socialt udsatte borgeres sundhed. Intentionen med FELIS projektet er at komme et spadestik dybere indenfor denne problematik og få mere evidensbaseret viden skabt på dette område, som der både nationalt og internationalt synes at være behov for. Baggrunden for projektet er en større empirisk og flerstrenget undersøgelse af beboernes hverdagliv og sundhedsvaner (2008-2013) i det sociale boligbyggeri Korskærparken, Fredericia Kommune.

Formål

Formålet med Bydelssundheds-projektet FELIS er, at undersøge og evaluere hvilke typer af lokale, sociale og sundhedsmæssige interventioner, der kan medvirke til på sigt at kunne reducere den sociale ulighed i sundhed. De centrale mål for projektet er:

  • At medvirke til på sigt at kunne reducere den sociale ulighed i boligområderne ved at anvende systematiske evidensbaserede metoder, der tager højde for den lokale struktur og kontekst.
  • Udvikling af lokal sundhedsplanlægning baseret på lokale kontekstafhængige analyser i et tæt samarbejde med forskerne fra SDU/Sundhedsfremme i Esbjerg.
  • At understøtte og fremme udviklingen af det gode og meningsfulde liv og af sundheden hos beboerne i boligområderne.
  • At medvirke til at øge beboernes deltagelse og engagement i bydelen og dens udvikling.
  • At anvende udviklede metoder, erfaringer og viden i forhold til udvikling af andre bydele/lokalsamfund i kommunerne.

Målgruppe

FELIS projektets målgruppe inkluderer beboere i udsatte boligområder. På nuværende tidspunkt omfatter målgruppen således beboere i Korskærparken i Fredericia, samt beboere i forskellige områder i Esbjerg, heriblandt Kvaglund.

Tidsperspektiv

FELIS projektet blev påbegyndt i 2008 og afsluttes i 2013.

Sidst opdateret: 01.04.2019