Skip to main content
DA / EN

Det GODE Liv

Elever mellem 13 og 17 år der aktivt deltog i indsatsen Det GODE Liv, oplevede færre problemer relateret til alkohol og var tilbøjelig til at drikke mindre. Vi har nu afsluttet vores 4-årige forskningsprojekt ved Sundhedsfremme på SDU og har samlet vores erfaringer med alkoholforebyggelse og social pejling HER.

Projekt Det GODE Liv, der er finansieret af  TRYGFonden, har haft succes på 38 skoler i Syddanmark i løbet af 2015 og 2016, men der er stadig brug for at fastholde og forstærke  en reducering af unges brug og misbrug af tobak, alkohol og andre rusmidler.

Kampagnen Det GODE Liv henvender sig med positive og realistiske budskaber omkring risikoadfærd til elever i 8. og 9. klasse. Projektet informere og involvere de unge i en forebyggende indsats omkring social pejling og flertals-misforståelser, blandt andet i forbindelse med alkohol forbrug og alkohol relateret risikoadfærd.

Projektet Det GODE Liv bygger på forskning om unges sundhed og trivsel, der viser:

  • At det er almindeligt at drikke alkohol blandt danske unge
  • At højt alkoholbrug er forbundet med mindre indlæring og succes i skolen
  • At højt alkoholbrug i ungdommen oftest fører til et, for højt alkoholbrug senere i livet

Ved hjælp af kampagnen er det projektets hovedformål at: 

  • Nedsætte forbruget af alkohol og andre rusmidler
  • Forebygge risici forbundet med brug af alkohol og andre rusmidler

Kontakt ved SDU:

Projektleder: Lektor Christiane Stock (cstock@health.sdu.dk)

Projektkoordinator: Lotte Vallentin-Holbech (lvholbech@health.sdu.dk) 

Sidst opdateret: 05.11.2023