Skip to main content

Nyt studie af søfartslægers serviceprofil

Undersøgelse af søfartslægers serviceprofil sammenlignet med praktiserende læger

Enhver søfarende på et dansk skib skal være i besiddelse af et sundhedsbevis (den blå bog), som erklærer den søfarende egnet til skibstjeneste. Sundhedsbeviset udstedes typisk efter en lægeundersøgelse hos en søfartslæge i Danmark.

I samarbejde med søfartsstyrelsen udfører CMSS i øjeblikket et tværsnitsstudie af søfartslægers serviceprofil i forhold til praktiserende læger. Formålet er at undersøge bredden af de serviceydelser samt følge op på den praksis, som søfartslæger og praktiserende læger tilbyder de søfarende. Det endelige mål er at fastslå søfartslægernes og de praktiserende lægers selvvurderede træningsbehov med henblik på at kunne udvikle relevant og kontinuerlig videreuddannelse. Læs hele projektbeskrivelsen her.

Redaktionen afsluttet: 04.04.2017