Skip to main content
DA / EN

Nyt forsknings- og udviklingssamarbejde

Syddansk Universitet indgår formelt samarbejde med Fredericia Maskinmesterskole

Forskningsleder og seniorforsker Lisa Loloma Froholdt, Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS), Syddansk Universitet og ressourcedirektør Jens Færgemand Mikkelsen, Fredericia Maskinmesterskole (FMS), har indgået en formel samarbejdsaftale omkring et forsknings- og udviklingssamarbejde.

Den nyligt etablerede samarbejdsaftale mellem CMSS og FMS er indgået med henblik på at øge samarbejdet inden for forskning og udvikling. Ressourcer vil blive brugt på at udvikle samarbejdsrelationer imellem partnerne – bl.a. gennem fælles uddannelsesaktiviteter og forskningsprojektsamarbejder.

Samarbejdet har allerede båret frugt i form af en idé til et forskningsprojekt inden for grøn omstilling. Lektor Niels Tingleff Haastrup fra FMS, som har en Master i miljøret, er særlig interesseret i at arbejde inden for dette emne. Såvel Jens Færgemand Mikkelsen som Niels Tingleff Haastrup finder projektet yderst relevant ift. videreudviklingen af vidensgrundlaget for faget ”Skibsfremdrivning” på FMS. Både FMS og CMSS samarbejder i forvejen med DTU, AAU og virksomheden Scoutbase i Svendborg. Lisa L. Froholdt er meget glad for at få aftalen i hus og glæder sig over det allerede etablerede samarbejde inden for så vigtigt et emne for det Blå Danmark.

CMSS har allerede som en del af deres strategiplan 2020-2024, forpligtet sig til De Forenede Nationers (FN) bæredygtighedsmål 4, Kvalitet i Uddannelse. I forlængelse heraf vil der i aftalen være et særligt hensyn i forhold til FNs uddannelse 2030-agenda1, der opfordrer alle lande til at tilbyde fleksible læringsveje (FLP) for deres studerende. FLP kan give de maritime studerende mange fordele i forhold til ansættelsesmuligheder, når de engang træder ind på arbejds-markedet.

Samarbejdsaftalen er helt i tråd med de mange andre aktiviteter, der allerede foregår i den maritime branche for at fremtidssikre erhvervet, f.eks. Søfartsstyrelsens fokus på Green Shipping samt det arbejde, som udføres i MARLOG2, Danmarks maritime klynge.

1 UNESCO, FN's dagsorden for uddannelse 2030, opfordrer alle lande til at udvikle leddelte uddannelsessystemer, der tilbyder FLP'er til deres studerende. Tilvejebringelse af flere indgange til og udviklingsforløb mellem institutioner, kurser eller uddannelsesniveauer medfører mange fordele for både enkeltpersoner og samfund, især med hensyn til lighed, arbejdsparathed eller effektivitet i forvaltningen af ressourcer.

2 MARLOG er Danmarks officielle klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik og arbejder for Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter for det maritime erhverv og logistik. MARLOG arbejder for at fremme en øget konkurrenceevne for de maritime erhverv og logistik gennem innovation, transformation og kompetenceudvikling. MARLOG understøtter virksomhedernes grønne omstilling, digitalisering og adgang til kompetente medarbejdere. MARLOG skal skabe værdi ved at hjemtage viden, facilitere netværk og initiere nye samarbejder på tværs af hele erhvervet og relevante sektorer.


Redaktionen afsluttet: 12.07.2021