Skip to main content
DA / EN

Nyt fællesnordisk samarbejdsprojekt

CMSS er initiativtager og tovholder på et nyt fællesnordisk samarbejdsprojekt.

Projekt 'Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande'(ViFAFiN) vil se nærmere på den bemærkelsesværdige positive udvikling i forekomsten af arbejdsulykker i nordisk fiskerierhverv. Hensigten er at få mere viden om årsagerne til de positive ændringer i arbejdsulykker.

Projektet er støttet af Nordisk Ministerråds Arbejdsmiljøudvalg og løber frem til udgangen af 2016. Du kan læse mere om projektet her.
Redaktionen afsluttet: 07.12.2015