Skip to main content
DA / EN

Velkommen til seniorforsker Igor Kozin, ph.d.

Ny seniorforsker

Igor Kozin tiltrådte den 1. november en fuldtidsstilling som seniorforsker hos CMSS.

Igor har tidligere arbejdet som bl.a. videnskabsmand og lektor ved Institute of Nuclear Power Engineering, Obninsk, Rusland, været gæsteforsker ved Risø National Laboratory, State University of New York i Binghamton samt seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet.

I sin forskning har Igor undersøgt en bred vifte af emner og spørgsmål, som relaterer sig til sikkerhed og risikostyring. Han har modelleret og analyseret flere sikkerhedskritiske systemer i en meget forskelligartet empirisk kontekst, som bl.a. omfatter infrastruktur (jernbaner, søfart og bytransport), bygninger og energisektoren (udforskning af olie- og gas og forskellige typer kraftværker). Han har analyseret og modelleret sikkerheden, pålideligheden og resiliensen for sådanne systemer og undersøgt støttemekanismer for beslutningstagning i forhold til systemerne.

Igor Kozins publikationer er udkommet i adskillige tidsskrifter af høj kvalitet - hovedsageligt inden for ingeniør- og sikkerhedsvidenskab (herunder Safety Science, Annual Reviews in Control, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Structural Safety). Han har samtidig publiceret en del af sit arbejde i tidsskrifter inden for det maritime domæne (Journal of Marine Engineering and Technology, and Maritime Policy and Management).

Inden for det maritime område har Igor gennemført og været medforfatter til en undersøgelse om lastbrand i containerskibe. Lastbrande er en stigende bekymring i international containerskibsfart, og i flere tilfælde har brande forårsaget tab af adskillige menneskeliv til søs samt tab af hele containerskibe. I den fælles artikel undersøger Igor og hans medforfattere de mest almindelige årsager til sådanne brande og fremsætter forslag til omkostningseffektive, tekniske løsninger til hurtigt at opdage lastbrande og afbøde sådanne risici.

Igor har også gennemført og været medforfatter til en undersøgelse om besætningsfastsættelse på handelsskibe, hvilket har stor betydning for søfartssikkerheden. I undersøgelsen har Igor og hans medforfatter udviklet et computersoftwareværktøj til at støtte rederier og søfartsmyndigheder i forhold til beslutninger om bemanding.

Igor har lang erfaring med undervisning på universitetsniveau, og samtidig har han god erfaring med vejledning af såvel ph.d.-studerende som cand.merc.-studerende. Han har tilrettelagt og undervist på flere kurser på Institute of Nuclear Power Engineering i Rusland og på DTU i Danmark. Han har undervist cand.scient.-studerende i sikkerheden og pålideligheden af konstruerede systemer samt risiko- og beslutningstagning. I både 2018 og 2019 blev Igor nomineret som Årets Lærer af DTU-studerende.


Redaktionen afsluttet: 02.11.2021