Skip to main content
DA / EN

Luftvejssygdomme blandt danske søfarende

Baggrund
De søfarendes arbejdsmiljø er specielt, idet de udsættes for mange erhvervsmæssige, men også livsstils-relaterede sundhedsrisici, som er forbundet med luftvejssygdomme. En kronisk luftvejssygdom er et eksempel på en alvorlig ikke-smitsom sygdom, der er associeret med en forholdsvis høj forekomst af dødsfald og indlæggelser på verdensplan. Andre luftvejssygdomme end kroniske er også blevet identificeret som vigtige årsager til sygefravær. Der vides imidlertid ganske lidt om luftvejssygdomme blandt søfarende. Projektet har til formål at undersøge luftvejssygdomme og deres årsager og determinanter blandt danske søfarende.

Projektet benytter registerbaseret data fra CMSS's maritime register 'Blue', hvori data fra Søfartsstyrelsen, Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen kobles sammen via Danmarks Statistik. De forventede sundhedsudfald vil være kontakt til hospitaler på grund af luftvejssygdomme, men også information om køb af ordinerede lægemidler, sygefravær og årsagsspecifik dødelighed vil indgå.

Resultaterne fra projektet vil ikke alene gavne videnskaben, men i høj grad også de søfarende og hele skibsfartsindustrien.

Projektleder
Kimmo Herttua

Tidsplan og økonomi
Projektet forventes at løbe frem til december 2023 og er hovedsagelig internt finansieret.


Sidst opdateret: 20.10.2021