Skip to main content
DA / EN

Derterminanter og mønstre for sundhedshændelser på danskflagede skibe: et projekt baseret på RDM data

Projektbeskrivelse
Siden 1980 har Radio Medical Danmark (RMD) ydet telemedicinsk assistance service (TMAS) til såvel danske som engelsktalende søfarende. Der findes imidlertid kun begrænset videnskabelig dokumentation af sundhedsresultater og deres determinanter - baseret på RMD-data. Vi vil undersøge sammenhængen mellem determinanter for sundhed og sundhedshændelser blandt søfarende på danskflagede skibe.

Data for nærværende projekt er baseret på ca. 1.100 årlige kontakter mellem danskflagede skibe og Radio Medical Denmark i perioden fra 2001 til 2014 - og hvis muligt frem til 2021. Dette datasæt vil blive suppleret med data fra Søfartsstyrelsen, som bidrager med årlige skøn over alle søfarende; det være sig oplysninger som brede aldersgrupper, beskæftigelse og nationalitet. Outcome vil omfatte kontakter og evakueringer i forbindelse med forskellige former for sygdomme og skader kodet i henhold til ICD-10. Resultaterne af dette projekt vil have både høj videnskabelig og praktisk betydning i bestræbelserne for at forbedre de søfarendes sundhed ved at forebygge sygdomme og skader samt at deres fremme sundhed.

Projektansvarlig
Kimmo Herttua

Tidsplan
Projektet forventes at løbe frem til juni 2023.

Økonomi
Projektet er internt finansieret, men selve etableringen af RMD-databasen var en del af et tidligere projekt, som var finansieret af Den Danske Maritime Fond.

Sidst opdateret: 16.05.2023