Skip to main content

Ret kurs

Baggrund
Fiskerierhvervet har oplevet store forandringer de seneste år. Ændrede fiskekvoter, kameraovervågning af fiskere i Kattegat og forbud mod brug af slæbende redskaber i Bælterne og Øresund er blot nogle af de nye tiltag og diskussioner, som fiskerne har skullet forholde sig til. Med stadig flere krav til bæredygtighed og grøn omstilling vil der i fremtiden fortsat ske store forandringer i erhvervet.

Projektet vil sætte fiskeres psykosociale arbejdsmiljø på dagsordenen i fiskerierhvervet og bidrage til, at metoder til at fremme psykosocialt arbejdsmiljø bliver anvendt i erhvervet. Projektet støtter op om FN’s bæredygtigheds mål nr. 8 om anstændige jobs og økonomisk vækst ved at søge at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere.

Projektets første trin er at skaffe viden om, hvordan fiskere opfatter deres psykosociale arbejdsmiljø. De omfattende ændringer i erhvervets betingelser gør det væsentligt at kortlægge, hvordan fiskerne oplever, at deres arbejdsmiljø er blevet berørt. 

Forskning viser, at forandringer har negativ betydning for helbred og trivsel på arbejdet. Øget job-usikkerhed er en af de negative konsekvenser ved forandringer, som ofte bliver fremhævet. Det er derfor vigtigt, at nye tiltag og reguleringer indenfor fiskeriet bliver gennemført på en social bæredygtig måde, så erhvervsfiskere kan trives i erhvervet.

Projektet bygger på erfaringer med at inddrage forskellige aktører og perspektiver i at udvikle viden om psykosocialt arbejdsmiljø. Konkret etableres og anvendes vidensmobiliserende netværksgrupper om psykosocialt arbejdsmiljø i fiskeriet. Projektgruppen afholder 3 heldags-værksteder, hvor netværksgruppen får viden om fiskeres psykosociale arbejdsmiljø og udvikler praksisbaserede anbefalinger for, hvordan fiskeres psykosociale arbejdsmiljø kan tilgodeses i fremtidige omstillinger af erhvervet.

Projektgruppen vil gennem analyser og evaluering af projektet både skabe viden om fiskeres psykosociale arbejdsmiljø og om vidensmobilisering som virkemiddel i dette særlige erhverv.

Projektleder
Seniorforsker Sisse Grøn (sisgr@health.sdu.dk)

Tidsplan og finansiering
Projektet løber fra primo januar - ultimo december 2023 og er finansieret af en bevilling fra Fiskeafgiftsfonden.

Sidst opdateret: 20.10.2023