Skip to main content
DA / EN

Bliver tvillinger ved med at ligne hinanden, når de kommer op i årene?

2.332 danske tvillingpar i alderen 46-96 år er blevet sammenlignet mht. IQ, depression og gribestyrke.

Vi ændrer os markant med alderen mht. til en lang række fysiologiske og adfærdsmæssige mål. Vores muskelstyrke falder med ca. 1% om året og vi klarer os ikke så godt i test på hukommelse og hurtighed. Vi ved at tvillinger – især enæggede - ligner hinanden i barndommen, men vedbliver de at ligne hinanden, når de bliver 50, 60 eller 90 år? Det har vi undersøgt ved at sammenligne 2.332 ens-kønnede danske tvillingpar i alderen 46-96 år mht. gribestyrke, IQ-test og depression.

Marts_2013

Alle tre mål ændrede sig med tvillingernes alder. Gribestyrken og IQ-test scoren faldt, mens depression scoren steg, om end ikke så hurtigt. Dette viser, at de tre mål forandres markant hen over livet.

Analysen viste imidlertid ingen tegn på at ligheden bliver mindre med tiden, hverken i par, hvor begge var kvinder, eller i par, hvor begge var mænd. Hypotesen er, at tvillinger er i stand til at opretholde en betydelig lighed gennem livet pga. deres evne til at etablere ensartede livsbetingelser, hvilket styrker deres indbyrdes lighed.

Original titel:
Growing old but not growing apart: the similarity in the latter half of the lifespan.
Matt McGue & Kaare Christensen.
In: Behavior Genetics 2013 Jan; 43(1):1-12. Pubmed abstract

Redaktionen afsluttet: 03.04.2013