Skip to main content

Støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Overlæge Anders Jørgen Svendsen fra Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, SDU, har modtaget støtte på 84.000 kroner fra Gigtforeningens forskningsråd til at undersøge, hvilke gener der er aktive ved kronisk leddegigt - og om behandlingen virker ved at ændre aktiviteten i vore gener.

Forskere har tidligere fundet væsentlige forskelle i epigenetikken hos en gruppe tvillinger, hvor kun den ene har leddegigt. Det vides endnu ikke, om forskellen skyldes sygdommen i sig selv eller den behandling, der er givet mod gigten. Derfor ønsker forskerne nu at undersøge, om de kan finde nogle af de sammen forskelle i epigenetikken mellem personer der netop har udviklet leddegigt men endnu ikke er sat i medicinsk behandling, og så raske mennesker, der heller ikke har fået en lignende behandling.

Ny viden tyder på at forskelle i epigenetik kan være med til at forklare forekomsten af mange sygdomme og helbredsfænomener. 

Redaktionen afsluttet: 25.06.2014