Skip to main content
Mentorprogram

IRS udbyder i 2022-2023 et mentorprogram målrettet yngre forskere

I 2022-2023 får 15 yngre forskere på IRS mulighed for at deltage i et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på karriereudvikling, ligestilling, diversitet og organisatoriske udfordringer

Mentorprogrammet adskiller sig fra ”traditionelle” mentorprogrammer, da forløbet finder steder i grupper. Mentees bliver inddelt i grupper af fem. Grupperne og mentorerne mødes i grupperne samt deltager i tre heldagsseminarer, som rammesætter programmet og giver inspiration til de fælles drøftelser i grupperne.

Ansøgning

Alle yngre forskere på IRS, som falder inden for målgruppen – ph.d.-studerende og post.doc/adjunkt med mindst 1,5 år tilbage af aktuel ansættelse – har i starten af april modtaget mail med tilbud om at ansøge programmet. 

Ansøgere bedes sende en motiveret ansøgning med en kort redegørelse for, hvorfor de ønsker at deltage i programmet. Ansøgningsfrist for at søge om plads som mentee er d. 28. april, og ansøgerne vil få besked om optag/ikke-optag ultimo april.

Rikke Leth-Larsen og Malene Roland Pedersen deltager som mentorer i programmet.

Læs mere

Læs mere om mentorprogrammet her

SDU's mentorprogram

Download folder

Redaktionen afsluttet: 08.04.2022