Skip to main content

Kontakt

Opgaver - hvem kan hjælpe dig med hvad?

Herunder kan du se, hvem du skal kontakte for hjælp til de forskellige områder.

Husk, at du som ansat ved IRS skal melde sygdom, barn syg, omsorgsdage, ferie og fravær til os, også selvom det kun er en mindre del af din ansættelse, der ligger ved SDU.

 

Ferie

To gange årlige sender vi feriemail ud, hvor vi minder dig om at få placeret din ferie, og hvordan du gør. Du skal selv placere dine dage i feriesystemet. Optjent ferie skal nemlig afholdes i ferieåret. Hvis ikke du placerer ferien, så kan du opleve, at vi placerer den for dig. 

Læs mere om placering og afholdelse af ferie

Kontakt: Mona Østergaard Madsen

 

Fravær og fridage

Læs mere om omsorgsdage

Læs mere om fridage

Fravær og fridage meldes til: Mona Østergaard Madsen

 

Sygdom

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til sygdom

Sygdom - også barnets 1. og 2. sygedag - skal meldes til: Mona Østergaard Madsen

Udtræk af lister i HCM:

Kontakt: Saeed Ali Aziz

Kontakt: Malene Korsholm

 

HCM-problemer:

Kontakt: Saeed Ali Aziz

Kontakt: Malene Korsholm

Nyheder

Har du nyheder, som skal deles, kan du kontakte os for at få dem på hjemmesiden og/eller i vores nyhedsbrev.

Kontakt: Nana Olejank Hansen

Kontakt: ki-irs-news@health.sdu.dk

 

NEWS - de kliniske institutters nyhedsbrev

Læs mere og tilmeld dig her

 

Hjemmesiden

Har du spørgsmål eller rettelser til hjemmesiden, så kontakt vores kommunikationsmedarbejder. 

Kontakt: Nana Olejank Hansen

Når rekrutteringsprocessen fører til en ansættelse, så går selve oprettelsesprocessen i gang. 

 

Brugeroprettelse og velkomstmail:

Kontakt: Saeed Ali Aziz

 

Brugeroprettelse af gæsteforskere:

Gæsteforskere er personer, som ikke er SDU-ansatte, men som har brug for at kunne arbejde i SDU's systemer. Oprettelse af gæsteforskere skal godkendes af institutlederen. 

Læs mere om gæsteforskere

Kontakt: Lene Ververs

Kontakt: Malene Roland

Malene Roland er viceinstitutleder. Primært ansvarsområde: Ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter - introduktion til instituttet, support/støtte, trivsel, konflikthåndtering, mentor, karrierevejledning og rådgivning. 

Rejseafregning:

Du skal afregne dine rejseudgifter og andre udlæg i zExpense.

For at lette dit arbejde, er det en fordel at scanne og gemme relevante dokumenter, inden du går i gang. Sørg for at scanne og gemme dine kvitteringer på udgiftsposten (fx billet) og dokumentation for, at udgiften er betalt. Herudover skal du gemme dokumentation for formålet med dine udgifter (fx en mødeindkaldelse, et program, en dagsorden, mailkorrespondance eller lignende).

Her finder du zExpense for SDU-ansatte

Her finder du zExpense for ikke-SDU-ansatte

Oprettelse af ikke-SDU-ansatte i zExpense: Lene Kolath Rasmussen

Øvrige spørgsmål: Lene Kolath Rasmussen

 

Bestilling af rejser:

Flyrejser (ind- og udland) samt hotelophold (udland) skal bestilles gennem SDU's rejsebureau CWT. 

Her finder du CWT

Du kan kontakte rejsekontoret her

Oprettelser i CWT: Lene Kolath Rasmussen

Øvrige spørgsmål: Lene Kolath Rasmussen

Generelt om rekruttering:

Læs mere om rekruttering på SDU's centrale sider

 

Ansættelser med opslag: 

Kontakt: Saeed Ali Aziz

 

Ansættelser uden opslag: 

Kontakt: Saeed Ali Aziz

 

Ansættelsessamtaler: 

I visse tilfælde skal SDU bidrage ved ansættelsessamtalerne

Kontakt:  Saeed Ali Aziz (reservation af dato, endelig mødeindkaldelse af ansættelsesudvalg, inviation til kandidater) 

 

Forlængelser af ansættelser:

Kontakt: Saeed Ali Aziz

 

Finansieringsaftaler:

Finansieringen skal være på plads inden stillingen slås op, og personen ansættes eller forlænges. 

Læs mere på SharePoint for forskningsledere

Kontakt: Saeed Ali Aziz 

 

Adjungerede

Læs SUND's regler for tildeling af titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor

Timeudmeldinger og løn - eksterne lektorer:

Kontakt: Saeed Ali Aziz(ved nyansættelser, forlængelser samt for Klinisk Biomekanik)

Kontakt: Heidi Thorø Larsen (alle øvrige for medicin)

  

Pre award projekter:

Læs mere om godkendelse af budgetter og ansøgninger

Kontakt: Lillian A. Obuya Andersen

 

Projektoprettelse:

Hvis den ansøgte bevilling er givet, så kontakt Lillian A. Obuya Andersen for oprettelse af projektet. 

Kontakt: Lillian A. Obuya Andersen

 

Post award projekter:

Kontakt: Lillian A. Obuya Andersen

 

Fakturaer:

Kontakt: Lene Kolath Rasmussen

  

Indkøb:

Hvis det drejer sig om indkøb over 100.000 kroner, og der ikke ligger en aftale, skal Udbudskontoret kontaktes.

Øvrige indkøb, fx ved Grafisk Center skal Lene Kolath Rasmussen anføres som indkøber. 

Kontakt: Lene Kolath Rasmussen

Læs mere: Guide til indkøb på SDU

Sidst opdateret: 01.02.2024