Skip to main content
DA / EN
Undervisningspris

Tove Brink fik fakultetets særpris for samspil med omgivelser

Hun modtager prisen for hendes særlige indsats for at inddrage erhvervslivet i hendes undervisning. Igennem live cases får de studerende et unikt indblik i virksomhedernes virkelighed, som ruster dem til erhvervslivets virkelighedsnære udfordringer.

Hvordan skaber man de bedste rammer for et godt samspil med samfundets omgivelser? Det ser det ud til, at lektor Tove Brink fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi har fundet svaret på. Hun er i år modtager af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets særpris for samspil med omgivelser.

Tove er fagansvarlig og underviser på kandidatfaget ”Strategy and Competition”, der er et af fagene på Cand. Merc. i Esbjerg. Hun modtager prisen for hendes inddragelse af erhvervslivet i undervisningen, hvor der samarbejdes med fire virksomheder i form af live cases. Her skal de studerende løse konkrete udfordringer ved brug af fagets teorier og modeller. 

Tove Brink modtog særprisen for samspil med omgivelser. Her ses hun til overrækkelsen med Konstitueret institutleder   Arne Feddersen og VILU Klaus Levinsen

Selv siger Tove Brink om prisen:

- Jeg er overrasket over at modtage undervisningsprisen, men er samtidig meget glad for at modtage den anerkendelse af mit arbejde, der ligger i prisen. Det er positivt, at vi har kunnet udvikle et godt samspil med omgivelserne i Esbjerg.

- Nu har jeg modtaget prisen, men det er i høj grad tale om en teamindsats, hvor Lars Vad fra SDU RIO i Esbjerg har været behjælpelig med kontakter til virksomheder, så vi kan få deltagelse fra mange forskellige brancher. Desuden har studieadministrationen i Esbjerg v/ Ellen Margrethe Møller Andersen været behjælpelig med at tilrettelægge administration og eksamination.

Virkelighedsnær læring

”Toves måde at anvende virksomheders virkelige problemer i undervisningen bidrager ikke blot til at få en teoretisk grundviden om anvendelsen af forskellige modeller, men det praktiske arbejde ved at skulle sætte sig i virksomhedernes sted og løse de udfordringer, de står over for, hjælper de studerende med at få en mere nuanceret forståelse for de mere komplekse, virkelighedsnære problemer,” lyder det i indstillingen.

Og det er ikke kun de studerende, der tager ved lære af undervisningsforløbet. Det gør virksomhederne, der leverer casene også. De er glade for samarbejdet og bruger de studerendes arbejde til inspiration til udviklingen af virksomheden.  Flere virksomheder kommer tilbage med nye udfordringer.

-  Oplægget til at være en aktiv del af undervisningen er blevet godt modtaget af en lang række virksomheder. Ikke kun fordi de får nogle friske unge mennesker med nye tilgange til at analysere deres udfordringer og en god kontakt til potentielle nye medarbejdere, men også fordi mange virksomheder gerne vil bidrage til udvikling af vores studerende. Det betyder, at der kan opnås en rigtig god oplevelse for alle parter, fortæller Tove Brink.

Et professionelt samarbejde

I Toves undervisning får de studerende lov til at prøve deres kræfter af i et professionelt samarbejde med virksomhederne.  De studerende inddeles i teams på 4-5, hvor hvert team får tildelt en af casene. Her skal de samarbejde med virksomhederne under udarbejdelsen af forslag til strategi til at løse de konkurrence udfordringer, virksomhederne står overfor. 

- Oprindeligt blev faget ’Strategy and Competition’ udviklet i en løbende drøftelse sammen med forhenværende lektor Svend Ole Madsen og forhenværende post doc. Salla Lutz med det formål at få de studerende til at arbejde med relevante strategiske udfordringer i konkrete forskellige virksomheder. Det ruster de studerende til at gøre en forskel, når de forlader universitetet. Det var vigtigt for os at give de studerende de kompetencer med fra universitetet, forklarer Tove Brink

 

Udover hæderen for særprisen for samspil og omgivelser modtager Tove Brink en tildeling på 20.000 kr. 

Og det er ikke første gang, at en fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi på SDU Esbjerg modtager en af fakultetets fire undervisningspriser. Sidste år var det professor- og studieleder Gunnar Lind Haase Svendsen, der løb med Specialprisen for Forskningsbaseret læring på Sociologi og Kulturuddannelsen på SDU Esbjerg.  

 

Mød Årets Vinder

Tove Brink er lektor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi. Her forsker og underviser hun bl.a. indenfor områderne forretningsudvikling, projektledelse, innovation og international ledelse. Hun har en Ph.d. i innovation og vækst og har været ansat ved SDU siden 2005.

Se Toves SDU-profil her

Om særprisen for samspil med omgivelser

Det Samfundsvidenskabelige Fakultets særpris for samspil med omgivelser tildeles underviser(e), der i særlig grad tilbyder læringsforløb, hvor studerende indgår i professionelle samspil med det omgivende samfund, og derigennem skabe værdi for samfundet og udvikle de studerendes engagement i konkrete problemstillinger.

Læs mere om Fakultetets Undervisningspriser her

Redaktionen afsluttet: 04.11.2019