Skip to main content
DA / EN

Nyt forskningsprojekt: Integration på et bæredygtigt energimarked

Det danske energimarked oplever i disse år omfattende ændringer med krav om forbedret integration mellem el, naturgas og fjernvarme

Politiske incitamenter og den offentlige bevidsthed om bæredygtig energi stiller krav om at fremme en hurtig udvikling og ibrugtagning af vedvarende energikilder på tværs af alle energisektorer. Resultatet vil blive en udfasning af kulfyrede centrale kraftværker og større fleksibilitet mellem de forskellige energikilder.

For at sikre en gnidningsløs overgang til det fremtidige energisystem, som vil resultere i en betydelig andel af vedvarende energi, har dette projekt til formål at udforske fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv.

Projektet er bevilget af EUDP - Energy Technology Development and Demonstration Program - og har fire partnere: Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Danish Gas Technology Center og Rambøll.

 

Det totale budget for projektet udgør 7,7 mio. kr., heraf er SDU’s andel 2,1 mio. kr.

 

Læs mere om projektet  (på engelsk)

 

SDU er projektkoordinator og Hans Stubbe Solgaard, hso@sam.sdu.dk er projektleder på projektet.


Redaktionen afsluttet: 23.02.2017