Skip to main content

Skolelukninger har store konsekvenser for lokalsamfundet

Dette fremgik af professor Gunnar Lind Haase Svendsens indlæg på Dansk Sociologiforenings årlige kongres på SDU i Esbjerg

 

Præsentationen bygger på CLF-rapporten Skolelukninger på landet: En undersøgelse af skolelukningsforløb i Tønder Kommune 2010-11, samt lukningernes konsekvenser for de berørte lokalsamfund.

 

Indlægget tog udgangspunkt i debatten om lukninger af kommuneskoler – en debat, som har raset mange steder i landet.

 

Der er i forskningen en mangel på studier, der kan belyse de positive og negative konsekvenser for de berørte lokalsamfund, hvorfor Svendsen og hans kollega lektor Jens Fyhn Lykke Sørensen i 2015 gennemførte en kombineret demografisk og interviewundersøgelse af konsekvenserne af lukningen af de 8 af Tønder Kommunes 19 skoler i 2011.

 

Hovedresultater er, at lukningerne overordnet har medført en øget befolkningstilbagegang i de berørte sogne gennem perioden 2010-2017. Interviewene viser herudover, at mange af lokalsamfundene er præget af øget fraflytning, faldende huspriser, problemer med at optage lån for potentielle huskøbere, samt at det generelt er blevet sværere at tiltrække børnefamilier. I alle lokalsamfund er der sket en social fragmentering.

 

Blandt de positive konsekvenser er oprettelsen af Bedsted Friskole og et kommunalt rejsehold, der i perioden efter lukningerne i et vist omfang har genoprettet beboernes tillid til kommunen.

Redaktionen afsluttet: 20.02.2018