Skip to main content

Anders Sandgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling 3. maj

Ph.d.-afhandlingen har titlen: “Inklusion som reformidé: Spredning, oversættelse og implementering af reformideen inklusion”

Anders Sandgaard, Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen:
 
“Inklusion som reformidé: Spredning, oversættelse og implementering af reformideen inklusion”  

Ph.d.-Forsvaret foregår 3. maj 2019 kl. 11:00 i Auditoriet, SDU, Esbjerg
 
Ph.d.-afhandlingen bliver bedømt af et udvalg bestående af lektor Klaus Levinsen (formand), SDU, seniorforsker Bente Bjørnholt, VIVE og professor Kjell Arne Røvik, University of Tromsø.

Instituttet er vært ved en reception bagefter.  Alle er velkomne!

Af hensyn til forplejningen, bedes man melde sig til hos Ulla Oehlenschläger, uho@sam.sdu.dk, 6550 4144 senest 26. april 2019.

Redaktionen afsluttet: 16.04.2019