Skip to main content
DA / EN

Nyt program reducerer skibes energiforbrug

Jacob Kronbak fra Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi har været med til at skabe et program, der kan beregne skibstransportens miljøbelastning.

SDU og DTU har i samarbejde skabt et nyt program, der kan beregne skibstransportens miljøbelastning.

Samfundet holder skarpt øje med forurening fra fly, tog og lastbiler, men indtil nu har man ikke haft mulighed for at måle skibes aktuelle miljøbelastning. Og det selvom fx containerskibe transporterer omkring 90% af alt internationalt gods.

Selvom containerskibe transporterer omkring 90% af alt internationalt godt, har man indtil nu ikke haft mulighed for at måle skibes aktuelle miljøbelastning. Det kan man nu med et nyt program, som forskere fra SDU og DTU præsenterer.

Beregning af miljømæssige konsekvenser
Bag nyheden står seniorforsker Hans Otto Holmegaard Kristensen fra DTU i samarbejde med lektorerne Jacob Kronbak og lektor Marie Lützen fra SDU. Programmet kan både beregne skibes energiforbrug, de efterfølgende økonomiske og miljømæssige konsekvenser. Det betyder, at man nu fx kan beregne, hvor meget C02 et skib udleder.

”Vi kan allerede nu beregne forureningen ved at have en lastbil kørende med gods fra f.eks. Danmark til Rotterdam, men nu kan vi også beregne de økonomiske konsekvenser af den forurening et moderne containerskib forårsager ved at sejle samme rute,” forklarer Marie Lützen.

Danmark i front
Der har de seneste år været en stigende politisk fokus på netop de miljømæssige konsekvenser af den voksende skibsfart både i EU og FN. Med det nye program lægger Danmark sig i front i den internationale udvikling inden for området.

Ud over energiprogrammets samfundsøkonomiske miljøperspektiv er der også et andet sigte med at kunne beregne miljøbelastningen. Programmet gør det nemlig også muligt for de enkelte rederier at beregne, hvordan de kan sejle mest energirigtigt og dermed bane vejen for en mindre forurenende skibsdrift.

Programmet, der stilles gratis til rådighed for interesserede, er blevet til ved hjælp af støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Læs artikel i Søfart

For mere information kontakt
Lektor Marie Lützen, Institut for Teknologi og Innovation, mlut@iti.sdu.dk / mob. 21321864

Redaktionen afsluttet: 22.11.2012