Skip to main content

Vi byder velkommen til to velkendte ansigter

November og december har budt på to nye ansættelser hos Center for Landdistriktsforskning, hvor vi har været så heldige at kunne fortsætte samarbejdet med Marie Feddersen og Mille Renée Larsen, som begge har været tilknyttet centeret i andre roller.

Velkommen til Mille Renée Larsen

Mille Renée Larsen har det seneste 1,5 år arbejdet som videnskabelig assistent på projektet ”Boligfinansiering i landdistrikterne”. Hun fortsætter nu i en ph.d.-stilling, hvor hun skal undersøge en række nyere eksempler på borgerdrevne fællesskabsøkonomier omkring dagligvarebutikker. I små og mellemstore byer på landet spiller dagligvarebutikker en helt central rolle for lokaludviklingen. Stadig flere af disse butikker lukker, men i de senere år er der, især i landdistrikterne, opstået en række eksempler på nye borgerdrevne forretningsmodeller. Ph.d.-projektet vil især fokusere på den proces, der leder hen til etableringen af de nye, lokale initiativer, og som sikrer vedligeholdelse og den fortsatte udvikling i forhold til medejerskab og lokalsamfundets engagement.

Projektet indgår som en del af Center for Landdistriktsforsknings øvrige fokus på finansiering og erhvervsudvikling i landdistrikterne.

Mille er uddannet fra Arkitektskolen i Aarhus og Københavns Universitet.

Velkommen til Marie Feddersen

Den 1. november 2020 var Marie Thyssen Feddersens første arbejdsdag som videnskabelig assistent hos Center for Landdistriktsforskning, hvor hun skal arbejde med strategisk landsbyplanlægning frem til april.

Marie har en bachelor i Sociologi og Kulturanalyse fra Syddansk Universitet i Esbjerg og en kandidat i Kultur og Formidling fra Syddansk Universitet i Odense. I løbet af sin uddannelse har hun været ansat i Varde Kommune, hvor hun har undersøgt en samskabelsesproces og varetaget en evaluering af Varde Kommunes udviklingsråd.

Marie Feddersen har været ansat som studentermedhjælper hos CLF på en undersøgelse om samarbejdet mellem lokalråd og kommuner.

Rigtig hjertelig velkommen til begge!

Mille Renée Larsen
Mille Renée Larsen
Marie Feddersen
Marie Feddersen
Redaktionen afsluttet: 03.12.2020