Skip to main content

Landdistrikternes udvikling i et livskvalitetsperspektiv, 2002-2014:

Går det virkelig så dårligt på landet?

Rapporten undersøger, hvordan livskvaliteten blandt borgere i de danske landdistrikter og danskere bosat i byerne har udviklet sig i perioden 2002-2014. Livskvalitet bliver målt ved selvrapporteret tilfredshed med livet indfanget ved brug af spørgeskemadata fra European Social Survey (ESS).

 

Rapporten viser, at landboere har været lige så tilfredse med livet som byboere gennem perioden. Samtidig er begge grupper i et livskvalitetsperspektiv kommet lige så godt gennem finanskrisen.

 

Rapporten tegner dermed et mere positivt udviklingsbillede end det gængse, som tager udgangspunkt i traditionelle udviklingsparametre såsom jobskabelse og udvikling i befolkningstal mv.

 

Rapporten er udarbejdet af Jens Fyhn Lykke Sørensen. Læs hele rapporten  - CLF Report 63/2018

Redaktionen afsluttet: 03.09.2018