Skip to main content

LUP på lokalt engagement i naturen

Projektet skal forske og afprøve metoder til, hvordan kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet

Friluftsrådet har bevilliget et tilskud på 1,9 mil kr. til forskning og afprøvning af metoder til, hvordan kommunerne kan være med til at understøtte friluftslivet på landet. Der fokuseres både på frivillige, der er formelt organiseret i foreninger og lokalråd og på uorganiserede frivillige, som igangsætter eller deltager i aktiviteter.

Det er projektets udgangspunkt, at organiseringen af det lokale engagement i natur og friluftsliv i høj grad finder sted helt lokalt og besidder en særlig inkluderende, dialog- og fællesskabsbaseret værdi. En organiseringsform og -måde, som udgør en særlig udfordring og potentiale for såvel landsdækkende friluftsorganisationer og deres lokalforeninger som for kommunerne.

Projektets resultater formidles via rapporter, idekatalog, lokale og regionale medier, nyhedsbreve mv.

Hovedansvarlige for projektet vil være Pia Heike Johansen og Annette Aagaard Thuesen.

For yderligere information kontakt Pia Heike Johansen på piaj@sam.sdu.dk.


Redaktionen afsluttet: 10.01.2018